พูดคุย:ตำบล (ประเทศไทย)

การอภิปรายที่ยังไม่จบ

ตำบลทับปุดมีกี่หมู่บ้าน หมู่บ้านอะไรบ้างแก้ไข

'เหตุผลที่ต้องการให้เพิ่มเติมนั้นไม่ใช่ให้เพิ่มไปแบบเพราะคำข้อร้อง แต่เพราะอาจจะมีคนอื่นที่ต้องการสืบหาข้อมูล

ขอบคุณที่รับฟังค่ะ

กลับไปที่หน้า "ตำบล (ประเทศไทย)"