พูดคุย:ดนตรีอิเล็กทรอนิกส์

เพิ่มการอภิปราย
การอภิปรายที่ยังไม่จบ

electronicแก้ไข

  1. electronic (adj) = เกี่ยวกับระบบอิเล็กทรอนิกส์
  2. electronics (n) = วิชาอิเล็กทรอนิกส์

รู้สึกว่า ไม่ว่าจะเติม s หรือไม่เติม s จะทับศัพท์ว่า "อิเล็กทรอนิกส์" นะครับ --Sry85 14:02, 3 มกราคม 2554 (ICT)

อ่อ รับทราบครับ -- 'SaRiiNN' | พูดคุย 19:43, 3 มกราคม 2554 (ICT)
กลับไปที่หน้า "ดนตรีอิเล็กทรอนิกส์"