พูดคุย:การผังเมือง

เพิ่มหัวข้อ
การอภิปรายที่ยังไม่จบ
Crystal Clear app internet.png การผังเมือง เป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิกิภูมิศาสตร์และสถานีย่อย โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อรวบรวมเรื่องราวทุกอย่างเกี่ยวกับภูมิศาสตร์ ทุกคนสามารถมีส่วนร่วมในโครงการนี้ได้ด้วยการช่วยกันพัฒนาบทความ การผังเมือง หรือแวะไปที่หน้าโครงการหรือหน้าสถานีย่อยเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
 พอใช้  บทความนี้อยู่ที่ระดับพอใช้ ตามการจัดระดับการเขียนบทความ

ไม่เห็นด้วยกับการรวมบทความ"การออกแบบชุมชนเมือง"เข้ากับบทความ "ผังเมือง"แก้ไข

ไม่เห็นด้วยกับการรวมบทความ"การออกแบบชุมชนเมือง"เข้ากับบทความ "ผังเมือง" เพราะ

  1. ถึงแม้การออกแบบชุมชนเมืองจะเป็นส่วนหนึ่งในการจัดทำ"ผังเมืองเฉพาะ" แต่"การออกแบบชุมชนเมือง" ก็มีเนื้อหาที่แตกต่างจาก"การผังเมือง"ที่เน้นการวางผังเชิงนโยบาย แต่"การออกแบบชุมชนเมือง"นั้น เป็นการวางผังเชิงกายภาพ การนำมารวมกันย่อมทำให้เกิดความสับสนว่าเป็นงานเดียวกัน(เนื่องจากชื่อมีความคล้ายคลึงกัน)ทั้งที่เนื้อหาการทำงานนั้นแตกต่างกัน เพียงแต่เป็นกระบวนการที่ต่อเนื่องกัน
  2. ผู้ประกอบวิชาชีพเป็นนักออกแบบชุมชนเมืองก็มีสภาวิชาชีพรับรอง แยกต่างหากจากนักผังเมือง แสดงให้เห็นว่าศาสตร์ทั้งสองมีขอบเขตที่ชัดเจนพอสมควร
  3. ควรเชื่อมโยงเนื้อหาของสองบทความในส่วนที่เกี่ยวข้องกันเข้าด้วยกันมากกว่า
--ความเห็นที่มิได้ลงชื่อโดย 58.8.197.49 (พูดคุย | ตรวจ) 07:36, 9 กุมภาพันธ์ 2552 (ICT)
กลับไปที่หน้า "การผังเมือง"