พี่น้องมงกอลฟีเย

พี่น้องมงกอลฟีเย (ฝรั่งเศส: Frères Montgolfier; อังกฤษ: Montgolfier brothers) ประกอบด้วย โฌแซ็ฟ-มีแชล มงกอลฟีเย (Joseph-Michel Montgolfier; 26 สิงหาคม ค.ศ. 1740 - 26 มิถุนายน ค.ศ. 1810) และ ฌัก-เอเตียน มงกอลฟีเย (Jacques-Étienne Montgolfier; 6 มกราคม ค.ศ. 1745 - 2 สิงหาคม ค.ศ. 1799) นักประดิษฐ์ชาวฝรั่งเศส เป็นคนสร้างบัลลูนที่ขับเคลื่อนด้วยอากาศร้อน เดินทางที่ความสูง 500 ฟุตในอากาศ เป็นระยะทาง 5 1/2 ไมล์ ใช้เวลา 25 นาที ได้สำเร็จเป็นครั้งแรกของโลกที่กรุงปารีส เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน ค.ศ. 1783

การทดลองครั้งแรกของพี่น้องมงกอลฟีเย เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน ค.ศ. 1783
โฌแซ็ฟ-มีแชล มงกอลฟีเย ผู้พี่
ฌัก-เอเตียน มงกอลฟีเย ผู้น้อง
บัลลูนMontgolfier

อ้างอิง

แก้
  • หนังสือครั้งแรกของโลก