พีระมิดคู่ห้าเหลี่ยมอีลองเกต

พีระมิดคู่ห้าเหลี่ยมอีลองเกต (อังกฤษ: elongated pentagonal bipyramid/dipyramid) เป็นทรงหลายหน้า (polyhedron) ที่เกิดจากการแทรกปริซึมห้าเหลี่ยม (pentagonal prism) ลงไประหว่างกลางพีระมิดคู่ห้าเหลี่ยม (pentagonal pyramid: J13) ทำให้มีหน้ารูปสามเหลี่ยมด้านเท่า 10 หน้า หน้ารูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส 5 หน้า รวม 15 หน้า รูปทรงนี้มี 12 จุดยอด 25 ขอบ และเป็นทรงตันจอห์นสันหมายเลข 16 (Johnson solid: J16)

พีระมิดคู่ห้าเหลี่ยมอีลองเกต

ดูเพิ่ม แก้

แหล่งข้อมูลอื่น แก้