เจ้าชายคริสโตเฟอร์แห่งกรีซและเดนมาร์ก - ภาษาอื่น ๆ