หมวดหมู่:บริษัทที่ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2501 – ภาษาอื่น ๆ