กีฬามวยสากลสมัครเล่นในโอลิมปิกฤดูร้อน 1948 – ภาษาอื่น ๆ