การเลือกตั้งสหพันธรัฐในเยอรมนี พ.ศ. 2552 – ภาษาอื่น ๆ