ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อำเภอพระสมุทรเจดีย์"

เอาวันที่ลงประกาศมาใส่แทนวันที่มีผลบังคับใช้ซะงั้น แสดงว่าที่ใส่มาหลายร้อยหน้านี่ก็คือ...?
(ลดขนาดภาพให้เหมาะสม และลบรายละเอียดคำอธิบายภาพ เนื่องจากสามารถคลิกเข้าไปอ่านในแต่ละบทความแทนได้)
(เอาวันที่ลงประกาศมาใส่แทนวันที่มีผลบังคับใช้ซะงั้น แสดงว่าที่ใส่มาหลายร้อยหน้านี่ก็คือ...?)
}}
 
'''อำเภอพระสมุทรเจดีย์''' เป็นอำเภอหนึ่งใน[[จังหวัดสมุทรปราการ]] ชื่อของอำเภอนี้ได้มาจาก[[วัดพระสมุทรเจดีย์|พระสมุทรเจดีย์]] (พระเจดีย์กลางน้ำ) ซึ่ง[[พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย]]โปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นบนเกาะกลาง[[แม่น้ำเจ้าพระยา]]เมื่อปี [[พ.ศ. 2370]]
 
บริเวณปากแม่น้ำเจ้าพระยาของอำเภอนี้ เป็นที่ตั้งของ[[ป้อมพระจุลจอมเกล้า]] สร้างขึ้นในปี [[พ.ศ. 2436]] และได้ใช้เป็นที่มั่นในการรบกับเรือรบฝรั่งเศสใน[[วิกฤตการณ์ ร.ศ. 112]] (ในปีเดียวกัน) นอกจากนี้ในบริเวณใกล้เคียง ทาง[[ราชนาวีไทย|กองทัพเรือ]]ยังได้นำ[[เรือรบหลวงแม่กลอง]]ซึ่งอนุรักษ์ไว้มาจัดแสดงด้วย
[[ไฟล์:พระสมุทรเจดีย์.jpg|thumb|250px|[[วัดพระสมุทรเจดีย์]]]]
 
ท้องที่อำเภอพระสมุทรเจดีย์ เดิมเป็นส่วนหนึ่งของตำบลนาเกลือ ตำบลในคลองบางปลากด และตำบลแหลมฟ้าผ่า ของอำเภอเมืองสมุทรปราการ เมื่อวันที่ 115 มกราคมธันวาคม พ.ศ. 25282527 [[กระทรวงมหาดไทย]]ให้แยกพื้นที่บางส่วนออกจากการปกครองของอำเภอเมืองสมุทรปราการ รวมตั้งเป็น '''กิ่งอำเภอพระสมุทรเจดีย์'''<ref name=":0" /> ให้ขึ้นการปกครองกับอำเภอเมืองสมุทรปราการ จนกระทั่งเมื่อวันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2534 จึงมี[[พระราชกฤษฎีกา]]ฯ ยกฐานะขึ้นเป็น '''อำเภอพระสมุทรเจดีย์'''<ref name=":1" /> จนถึงปัจจุบัน
* วันที่ 101 มิถุนายน พ.ศ. 2490 ตั้งตำบลปากคลองบางปลากด แยกออกจากตำบลในคลองบางปลากด<ref name=":2">{{cite journal|date=June 10, 1947มิถุนายน 2490|title=ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งตำบลในจังหวัดต่าง ๆ|url=http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2490/D/026/1114.PDF|journal=ราชกิจจานุเบกษา|language=|volume=64|issue=26 ง|pages=1114-1114–1433}}</ref>
*วันที่ 3115 กรกฎาคม พ.ศ. 2522 ตั้งตำบลบ้านคลองสวน แยกออกจากตำบลนาเกลือ<ref name=":3">{{cite journal|date=July 31, 1979กรกฎาคม 2522|title=ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตตำบลในท้องที่อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ|url=http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2522/D/128/2752.PDF|journal=ราชกิจจานุเบกษา|language=|volume=96|issue=128 ง|pages=2752-2752–2754}}</ref>
*วันที่ 115 มกราคมธันวาคม 2528พ.ศ. 2527 แยกพื้นที่ตำบลปากคลองบางปลากด ตำบลในคลองบางปลากด ตำบลแหลมฟ้าผ่า ตำบลนาเกลือ และตำบลบ้านคลองสวน อำเภอเมืองสมุทรปราการ มาตั้งเป็น '''กิ่งอำเภอพระสมุทรเจดีย์'''<ref name=":0">{{cite journal|date=January 1, 1985มกราคม 2528|title=ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง แบ่งเขตท้องที่อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ตั้งเป็นกิ่งอำเภอพระสมุทรเจดีย์|url=http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2528/D/001/31.PDF|journal=ราชกิจจานุเบกษา|language=|volume=102|issue=1 ง|pages=31}}</ref> และกำหนดให้ขึ้นการปกครองกับอำเภอเมืองสมุทรปราการ
* วันที่ 19 มิถุนายนกรกฎาคม พ.ศ. 2534 ยกฐานะจากกิ่งอำเภอพระสมุทรเจดีย์ อำเภอเมืองสมุทรปราการ เป็น '''อำเภอพระสมุทรเจดีย์'''<ref name=":1">{{cite journal|date=June 19, 1991มิถุนายน 2534|title=พระราชกฤษฎีกาตั้งอำเภอทุ่งตะโก อำเภอพะโต๊ะ อำเภอเขาค้อ อำเภอน้ำหนาว อำเภอวังจันทร์ อำเภอนาด้วง อำเภอเต่างอย อำเภอสิงหนคร อำเภอพระสมุทรเจดีย์ และอำเภอลำดวน พ.ศ. 2534|url=http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2534/A/107/29.PDF|journal=ราชกิจจานุเบกษา|language=|volume=108|issue=107 ง|pages=29-29–32}}</ref>
* วันที่ 1318 ตุลาคมกรกฎาคม พ.ศ. 2537 จัดตั้งสุขาภิบาลแหลมฟ้าผ่า ในท้องที่บางส่วนของตำบลแหลมฟ้าผ่า และตำบลในคลองบางปลากด<ref>{{cite journal|date=October 13, 1994ตุลาคม 2537|title=ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งสุขาภิบาลแหลมฟ้าผ่า อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ|url=http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2537/D/082/35.PDF|journal=ราชกิจจานุเบกษา|language=|volume=111|issue=82 ง|pages=35-35–37}}</ref> และจัดตั้งสุขาภิบาลพระสมุทรเจดีย์ ในท้องที่ของตำบลปากคลองบางปลากด<ref>{{cite journal|date=October 13, 1994ตุลาคม 2537|title=ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งสุขาภิบาลพระสมุทรเจดีย์ อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ|url=http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2537/D/082/38.PDF|journal=ราชกิจจานุเบกษา|language=|volume=111|issue=82 ง|pages=38-38–40}} </ref>
* วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2542 ยกฐานะจากสุขาภิบาลแหลมฟ้าผ่า และสุขาภิบาลพระสมุทรเจดีย์ เป็นเทศบาลตำบลแหลมฟ้าผ่า และเทศบาลตำบลพระสมุทรเจดีย์ ตามลำดับ<ref>{{cite journal|date=February 24, 1999กุมภาพันธ์ 2542|title=พระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ. ๒๕๔๒|url=http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2542/A/009/1.PDF|journal=ราชกิจจานุเบกษา|language=|volume=116|issue=9 ก|pages=1-1–4}}</ref> ด้วยผลของกฎหมาย
 
== การแบ่งเขตการปกครอง ==
174,386

การแก้ไข