ผลต่างระหว่างรุ่นของ "นิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขขั้นสูงด้วยมือถือ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
เกิดวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2500 ที่ [[อำเภอควนขนุน]] [[จังหวัดพัทลุง]] เป็นบุตรของ ชม และหนูเรียง อินทรสมบัติ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขานิติศาสตรบัณฑิต จาก[[มหาวิทยาลัยรามคำแหง]] ปริญญาโท รัฐศาสตรมหาบัณฑิต [[มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์]](เป็นศิษย์เก่าดีเด่น[[คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์]]) และสอบได้เป็นเนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่ง[[เนติบัณฑิตยสภา ในพระบรมราชูปถัมภ์]]
 
ก่อนเข้าสู่วงการเมือง นิพิฏฐ์เป็นทนายความ ลงสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส. ครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2535 และได้รับเลือกตั้งเป็น สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดพัทลุง มาโดยตลอดทุกสมัยที่ลงสมัครรับเลือกตั้ง เคยเป็นประธานกรรมาธิการตำรวจ สภาผู้แทนราษฎร เป็นผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และ เลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ปัจจุบันเคยเป็นกรรมการกฎหมายและกรรมการบริหารพรรคประชาธิปัตย์
 
== ทางการเมือง ==
58,587

การแก้ไข