ผลต่างระหว่างรุ่นของ "คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
| ชื่อในภาษาแม่_2 =
| ชื่อในภาษาแม่_ท =
| สัญลักษณ์ =[[File: 001 PNG ครุฑใหม่ กสทช THA.png|thumb|NBTC Thailand Offilcial Logo]]
| สัญลักษณ์_กว้าง =
| สัญลักษณ์_บรรยาย =
 
สำนักงาน กสทช. จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553
 
== วิสัยทัศน์และนโยบาย ==
* แผนแม่บทกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2548 - 2550<ref name="ntc_mater01">คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ. [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2548/00168238.PDF ประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง แผนแม่บทกิจการโทรคมนาคม ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2548 - 2550)]. ราชกิจจานุเบกษา หน้าที่ 1 – 17 เล่ม 122 ตอนพิเศษ 58 ง. 3 สิงหาคม 2548.</ref>
* แผนแม่บทกิจการโทรคมนาคม ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551 - 2553) <ref name="ntc_mater02">คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ. [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2551/E/065/41.PDF ประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง แผนแม่บทกิจการโทรคมนาคม ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551 - 2553)]. ราชกิจจานุเบกษา หน้าที่ 41 – 82 เล่ม 125 ตอนพิเศษ 65 ง. 1 เมษายน 2551.</ref>
* แผนแม่บทการบริหารคลื่นความถี่ (พ.ศ. 2555) <ref name="ntc_mater03">คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ. [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2555/E/063/2.PDF ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง แผนแม่บทการบริหารคลื่นความถี่ (พ.ศ. 2555) แผนแม่บทกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2555 - 2559) และแผนแม่บทกิจการโทรคมนาคม ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2555 - 2559)]. ราชกิจจานุเบกษา หน้าที่ 2 – 285 เล่ม 129 ตอนพิเศษ 63 ง. 4 เมษายน 2555.</ref>
* แผนแม่บทกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2555 - 2559) <ref name="ntc_mater03"/>
* แผนแม่บทกิจการโทรคมนาคม ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2555 - 2559) <ref name="ntc_mater03"/>
{{โครงส่วน}}
 
== ประวัติ ==
57,928

การแก้ไข