ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อนันต์ กรุแก้ว"

ไม่มีความย่อการแก้ไข
 
 
== ประวัติ ==
ศาสตราจารย์อนันต์ กรุแก้ว เกิดเมื่อวันที่ {{วันเกิด|2468|3|8}} สมรสกับ รศ.สลวย กรุแก้ว (บุตรของ[[พระยาผดุงวิทยาเสริม (กำจัด พลางกูร)]]) มีบุตรสาว คือ นางอังสนา กรุแก้ว รศ.ปิยานันต์ ประสารราชกิจ (สมรสกับ พล.ต.อ.[[วัชรพล ประสารราชกิจ]]) และนางวรรณวิภา สุขกนิษฐ (สมรสกับ ดร.จักรพงษ์)<ref>[httphttps://www.patrolnewstvpoolonline.netcom/2011/10/%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%94%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AD%E0%B8%A0%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A8content/1761290 กำหนดการสวดพระอภิธรรมศพเปิดประวัติ รองศาสตราจารย์“โอม สลวย กรุแก้ว ที่ วัดตรีทศเทพวรวิหาร ศาลา 4COCKTAIL”]{{ลิงก์เสีย|date=ตุลาคม</ref> 2021และนางวรรณวิภา |bot=InternetArchiveBotสุขกนิษฐ |fix-attempted=yes(สมรสกับ }}</ref>ดร.จักรพงษ์) จบการศึกษาชั้นมัธยมจาก[[โรงเรียนอัสสัมชัญ]] (อสช 10749) และ[[โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา]]<ref>[http://www.triamudom-alumni.com/main/_rank_portrait.php?t_year=6 รายนามนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษารุ่น 6 จำนวน 59 คน]{{ลิงก์เสีย|date=สิงหาคม 2021 |bot=InternetArchiveBot |fix-attempted=yes }}</ref> จากนั้นเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาที่ [[คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย|สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต]] และได้รับทุนการศึกษาโครงการความร่วมมือระหว่างสหรัฐอเมริกาและรัฐบาลไทย ศึกษาระดับปริญญาโท สาขา Industrial Education จากมหาวิทยาลัยเวย์นสเตต [[รัฐมิชิแกน]] [[ประเทศสหรัฐอเมริกา]] และสำเร็จการศึกษาจาก[[วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร]] (วปอ.) รุ่นที่ 22
 
ในปี พ.ศ. 2550 ได้รับพระราชทานปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม จาก[[มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี]]
58,005

การแก้ไข