ผลต่างระหว่างรุ่นของ "คลองรอบกรุง"

ไม่มีความย่อการแก้ไข
บรรทัด 8:
ประชาชนโดยมากมักเรียกชื่อคลองแตกต่างตามสถานที่ที่คลองผ่าน เช่น ตอนต้นเรียก "[[คลองบางลำพู]]" ตามชื่อตำบล เมื่อผ่าน[[สะพานหัน]]เรียก "คลองสะพานหัน" เมื่อผ่าน[[วัดบพิตรพิมุขวรวิหาร|วัดเชิงเลน]] เรียก "คลองวัดเชิงเลน" และช่วงสุดท้ายเรียก "คลองโอ่งอ่าง" เพราะเคยเป็นแหล่งค้าขายเครื่องดินเผาของชาวมอญและชาวจีน เนื่องในโอกาสสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ พ.ศ. 2525 คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2525 ให้เรียกชื่อคลองนี้ให้ถูกต้องว่า "คลองรอบกรุง"<ref>{{cite web|url=http://www.thairath.co.th/content/541811|title=ไฮไลต์ใหม่ที่คลองโอ่งอ่าง |date=26 November 2015|accessdate=26 November 2015|publisher=ไทยรัฐ}}</ref><ref>{{cite web|url=http://www.thairath.co.th/content/214189|title=คลองรอบกรุง |date=5 November 2011|accessdate=26 November 2015|publisher=ไทยรัฐ}}</ref>
 
== ดูเพิ่มหนูสวย ==
* [[คลองคูเมืองเดิม]] คลองรอบกรุงชั้นแรก ขุดขึ้นในรัชสมัย[[สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี]]
* [[คลองผดุงกรุงเกษม]] คลองรอบกรุงชั้นที่สาม ขุดขึ้นในรัชสมัย[[พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว]]
ผู้ใช้นิรนาม