ผลต่างระหว่างรุ่นของ "กีฬาเฟสปิก 1999"

 
== ผู้สนับสนุน ==
 
* ภาตรัฐ
** [[การท่องเที่ยวปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย|ปตท.]]
**[[กสท. โทรคมนาคม]] (CAT Telecom)
**[[การบินไทย]]
**[[องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย|ทีโอที]] (TOT)
* [[ไทยเบฟเวอเรจ|เบียร์ช้าง]]
**[[การบินไทย]]
* [[เอฟบีที (บริษัท)|ฟุตบอลไทย]] (FBT)
**[[การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย]]
* ออตโต บ๊อก เซาท์ อีสต์ เอเซีย
* ภาคเอกชน
**[[เอเซอร์|เอเซอร์คอมพิวเตอร์]] (Acer)
**[[ฟินันซ่าประกันชีวิต]] (Finansalife)
**[[สหพัฒนพิบูล]] (บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป มาม่า)
**[[โคคา-โคล่า|เครื่องดื่มโค๊ก โคคา-โคล่า]] (Coca-Cola)
 
== ดูเพิ่ม ==
5,180

การแก้ไข