ผลต่างระหว่างรุ่นของ "แขวงบางขุนเทียน"

เก็บกวาดบทความด้วยบอต
(เก็บกวาดบทความด้วยบอต)
| english = Bang Khun Thian
| area = 5.789
| area_footnotes = <ref>กองยุทธศาสตร์บริหารจัดการ. สํานักสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล. กรุงเทพมหานคร. "จำนวนประชากร พื้นที่ ความหนาแน่น จำนวนบ้าน จำแนกตามแขวง ในเขตกรุงเทพมหานคร 2563." [https://webportal.bangkok.go.th/upload/user/00000130/BMA_STATISTICS%202563/ebook%2063.pdf ''สถิติกรุงเทพมหานครประจำปี 2563.]''</ref>
| district = [[เขตจอมทอง|จอมทอง]]
| population = 36,479
426,304

การแก้ไข