ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เอเชียใต้"

ลดลง 18 ไบต์ ,  8 เดือนที่ผ่านมา
ย้อนการแก้ไขที่ 9781479 สร้างโดย 122.155.46.164 (พูดคุย)
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: ย้อนด้วยมือ แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
(ย้อนการแก้ไขที่ 9781479 สร้างโดย 122.155.46.164 (พูดคุย))
ป้ายระบุ: ทำกลับ
ภูมิภาคเอเชียใต้มีประวัติศาสตร์ความเป็นมายาวนาน อารยธรรมโบราณได้พัฒนาขึ้นใน[[ที่ราบลุ่มแม่น้ำ|พื้นที่ลุ่ม]][[แม่น้ำสินธุ]] ช่วงเวลาแห่งความรุ่งเรืองสูงสุดของภูมิภาคคือ ช่วงก่อนหน้าศตวรรษที่ 17 เมื่อ[[ราชวงศ์โมกุล]] ขยายพระราชอาณาจักรขึ้นสู่ภาคเหนือของอนุทวีป การล่าอาณานิคมของชาติยุโรปได้นำไปสู่การเข้ายึดครองของผู้รุกรานใหม่นำโดย[[ประเทศโปรตุเกส|โปรตุเกส]] [[ประเทศฮอลแลนด์|ฮอลแลนด์]] และท้ายสุดคือ [[ประเทศอังกฤษ|อังกฤษ]] [[ประเทศฝรั่งเศส|ฝรั่งเศส]] ก็เป็นอีกชาติหนึ่งที่ได้รุกเข้าครอบครองดินแดนบางส่วนของเอเชียใต้ไว้ภายใต้การปกครองของตนด้วยเช่นกัน อย่างไรก็ตาม ประเทศทั้งหมดในภูมิภาคเอเชียใต้ได้รับเอกราชจากชาติ[[ยุโรป]]ในช่วงปลายทศวรรษ 1940
 
แนวความคิดของ "เอเชียใต้" มีประโยชน์ในการช่วยให้การอ้างอิงถึงประเทศต่าง ๆ ที่ตั้งอยู่ในภูมิภาคนี้ในลักษณะของการรวมเป็นกลุ่มแห่งภูมิภาคได้ พร้อมกันนั้น คำว่า "[[อนุทวีปอินเดีย|อนุทวีป]]" ก็เป็นคำที่มีประโยชน์เช่นกันเมื่อใช้ในการอภิปรายประเด็นต่าง ๆ ที่สะท้อนถึงการมีประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม หรืออื่น ๆ ร่วมกันหรือมีรากเหง้าเดียวกัน อย่างไรก็ตาม ประชาชนของประเทศต่าง ๆ ในเอเชียใต้นอกเหนือจากประเทศอินเดีย บางครั้งไม่พอใจที่ถูกเรียกหรือกล่าวถึงว่า "[[อินเดีย]]" หรือ "[[ชาวอินเดีย]]" และบางครั้งก็ไม่พอใจแม้ว่าจะเป็นการพูดถึง[[ประวัติศาสตร์]] [[วัฒนธรรม]] หรือรากเหง้าในอดีตก็ตาม แต่ว่าคำที่นักประวัติศาสตร์ใช้โดยมีจุดมุ่งหมายกล่าวถึงอินเดียและชาติเพื่อนบ้านใกล้เคียงในสถานการณ์ปัจจุบันอย่างเช่นวลีที่ว่า "Greater India" นั้นก็ยิ่งเป็นที่น่ารังเกียจมากยิ่งกว่าเสียอีก เสีย 1500
 
เอเชียใต้ บางครั้งหมายถึง เอเชียทั้งหมดที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของ[[สหภาพโซเวียต]] ซึ่งถือว่าเป็นเอเชียเหนือ
160,524

การแก้ไข