ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ผู้ใช้:B20180/กระบะทราย 30"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
 
== การระดมทุน ==
The American Kidney Fund raises funds from individualsกองทุนไตอเมริกันระดมทุนจากบุคคล, corporations and foundations. Individuals can donate by making direct donations, including those in memoryองค์การ orและมูลนิธิต่าง honor ofบุคคลสามารถบริจาคได้โดยการบริจาคโดยตรง someone;รวมถึงการบริจาคเพื่อเป็นอนุสรณ์และเกียรติยศแก่ผู้อื่น<ref>{{cite web|title=Donate|url=http://www.kidneyfund.org/donate/|website=www.kidneyfund.org|access-date=14 June 2017}}</ref> by holding a fundraiser through AKF's KIDNEYNATION;โดยการจัดงานระดมทุนผ่านคิดนีเนชันของกองทุนไตอเมริกัน<ref>{{cite web|title=KIDNEYNATION|url=http://www.kidneynation.org/|website=www.kidneynation.org|access-date=14 June 2017}}</ref> by donating a car, truck, boat or RV;หรือรถบ้าน by making a gift of stock; or through estate planning.<ref>{{cite web|title=Ways to Give|url=http://www.kidneyfund.org//get-involved/ways-to-give/|website=www.kidneyfund.org|access-date=14 June 2017}}</ref> Each fall, AKF holds a fundraising gala, The Hope Affair, in Washington, D.C., honoring inspirational patients, caregivers and fundraisers who are making a difference in their communities.<ref>{{cite web|title=The Hope Affair|url=http://www.thehopeaffair.org/|website=www.thehopeaffair.org|access-date=14 June 2017}}</ref>
 
== อ้างอิง ==