ผลต่างระหว่างรุ่นของ "กึนเทอร์ ฟ็อน คลูเกอ"

 
== สงครามโลกครั้งที่สอง ==
 
=== การบุกครองโปแลนด์ ===
{{โครงส่วน}}
 
=== ยุทธการที่ฝรั่งเศส ===
{{โครงส่วน}}
 
=== การบุกครองสหภาพโซเวียต ===
{{โครงส่วน}}
 
=== ยุทธการที่มอสโก ===
{{โครงส่วน}}
 
=== กองทัพกลุ่มกลาง ===
{{โครงส่วน}}
 
=== แนวรบด้านตะวันตก ===
{{โครงส่วน}}
 
=== แผนลับต่อต้านฮิตเลอร์ ===
{{โครงส่วน}}
 
== รางวัลเกียรติยศ ==
 
* [[กางเขนเหล็ก]] (ค.ศ. 1914) ชั้นที่ 2 และชั้นที่ 1
* กางเขนอัศวินแห่งเครื่องราชอิสรยาภรณ์ราชวงศ์โฮเอินท์ซ็อลเลิร์น ประดับด้วยดาบ{{sfn|Hürter|2007|p=639}}
* [[เข็มกลัดกางเขนเหล็ก]] (ค.ศ. 1939) ชั้นที่ 2 (5 กันยายน ค.ศ. 1939) และชั้นที่ 1{{sfn|Thomas|1997|p=378}}
* [[กางเขนอัศวินแห่งกางเขนเหล็ก|กางเขนอัศวินติดใบโอ๊กคาดดาบแห่งกางเขนเหล็ก]]
** กางเขนอัศวิน เมื่อวันที่ 30 กันยายน ค.ศ. 1939 และผู้บัญชาการกองทัพที่ 4{{sfn|Scherzer|2007|p=451}}
** ใบโอ๊ก เมื่อวันที่ 18 มกราคม ค.ศ. 1943 ในฐานะผู้บัญชาการแห่งกองทัพกลุ่มกลาง{{sfn|Scherzer|2007|p=451}}
** ดาบ เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม ค.ศ. 1943 ในฐานะผู้บัญชาการแห่งกองทัพกลุ่มกลาง{{sfn|Scherzer|2007|p=451}}{{sfn|Scherzer|2007|p=451}}
 
==อ้างอิง==
6,576

การแก้ไข