ผลต่างระหว่างรุ่นของ "มหาวิทยาลัยนเรศวร"

เพิ่มขึ้น 267 ไบต์ ,  4 เดือนที่ผ่านมา
(เปลี่ยนแปลงนายกสภามหาวิทยาลัย)
| valign = "top" | 30 มิถุนายน พ.ศ. 2547 – 29 มิถุนายน พ.ศ. 2553
|-
| valign = "top" | 5. [[กระแส ชนะวงศ์|ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ดร.นายแพทย์กระแส ชนะวงศ์]]
| valign = "top" | 4 มีนาคม พ.ศ. 2554 – ปัจจุบัน26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
|-
|6. [[ประสิทธิ์ วัฒนาภา|ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ประสิทธิ์ วัฒนาภา]]
|12 กันยายน พ.ศ. 2564 – ปัจจุบัน
|}
 
4,945

การแก้ไข