ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระสัมพันธวงศ์เธอ กรมหมื่นนฤบาลมุขมาตย์"

 
 
==สิ้นพระชนม์==
พระสัมพันธวงศ์เธอ กรมหมื่นนฤบาลมุขมาตย์ สิ้นพระชนม์ด้วยพระอาการลงพระบังคลเป็นพระโลหิต เมื่อวันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2439 [[พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว]] เสด็จพระราชดำเนินพระราชทานน้ำสรงพระศพ ในการนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระโกศไม้สิบสอง ประดิษฐานบนแว่นฟ้า 2 ชั้น แวดล้อมด้วยฉัตรเครื่องสูง เป็นพระเกียรติยศ<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2439/004/52_2.PDF ข่าวสิ้นพระชนม์]</ref>
 
==เครื่องราชอิสริยาภรณ์==
3,111

การแก้ไข