ผลต่างระหว่างรุ่นของ "คณะรัฐมนตรีไทย คณะที่ 40"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
'''[[เกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์|พลเอกเกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์]]''' เป็น[[นายกรัฐมนตรี]] ประกาศพระบรมราชโองการ
เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2520 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงลงพระปรมาภิไธยในประกาศ
[[สงัด ชลออยู่|พลเรือเอกสงัด ชลออยู่]] ประธานสภานโยบายแห่งชาติ เป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
 
==รายชื่อคณะรัฐมนตรี คณะที่ 40 ของไทย==
ผู้ใช้นิรนาม