ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ชาญชัย กายสิทธิ์"

 
 
===ปัจจุบัน===
*รายการ ตีข่าวเล่าใหญ่ ร่วมกับ [[รัชชพล เหล่าวานิช]], สุชาทิพ จิรายุนนท์, พิชชาพัทธ อาจพงษา, ณัฏฐ์ บุณยสิริยานนท์, กนกนวล จรัสกุณโฮง, พงศธร ลอตระกูล, ฐิติวัชร อุดมศิริวัฒน์ ทางช่อง[[เจเคเอ็น 18]]
 
===อดีต===
8,786

การแก้ไข