ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วัดปทุมคงคาราชวรวิหาร"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
 
== ลำดับเจ้าอาวาส ==
{|class="wikitable"
# พระวิเชียรมุนี (มาก)
|-
# [[สมเด็จพระพุฒาจารย์ (ศรี อโนมสิริ)]]
!|ลำดับ !!|นาม !!|ดำรงตำแหน่ง (พ.ศ.)
# พระครูกัลยาณคุณ (กลิ้ง)
|-
# พระครูธรรมสารโสภณ (โชติ)
#| 1. || พระวิเชียรมุนี (มาก) ||
# พระปรากรมมุณี (เปลี่ยน)
|-
# พระปรากรมมุณี (จีบ อุคฺคเตโช)
#| 2. || [[สมเด็จพระพุฒาจารย์ (ศรี อโนมสิริ)]] || 2394 - 2437
# พระเทพปริยัติบัณฑิต (ดำ อาภารํสี)
|-
# [[สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เสงี่ยม จนฺทสิริ)|พระวิสุทธิวงศาจารย์ (เสงี่ยม จนฺทสิริ)]] รักษาการ
#| 3. || พระครูกัลยาณคุณ (กลิ้ง) ||
# [[สมเด็จพระธีรญาณมุนี (สนิธ เขมจารี)]]
|-
# [[พระพรหมเสนาบดี (พิมพ์ ญาณวีโร)]]
#| 4. || พระครูธรรมสารโสภณ (โชติ) ||
|-
#| 5. || พระปรากรมมุณี (เปลี่ยน) || 2454 - 2465
|-
#| 6. || พระปรากรมมุณี (จีบ อุคฺคเตโช) ||
|-
#| 7. || พระเทพปริยัติบัณฑิต (ดำ อาภารํสี) ||
|-
#| รักษาการ || [[สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เสงี่ยม จนฺทสิริ)|พระวิสุทธิวงศาจารย์ (เสงี่ยม จนฺทสิริ)]] รักษาการ|| 2514
|-
#| 8. || [[สมเด็จพระธีรญาณมุนี (สนิธ เขมจารี)]] || 2514 - 2534
|}
#| 9. || [[พระพรหมเสนาบดี (พิมพ์ ญาณวีโร)]] || 2536 - ปัจจุบัน
 
== อ้างอิง ==
4,505

การแก้ไข