ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เจ้าพระยายมราช"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
{{ดูเพิ่มที่|พระยายมราช}}
'''เจ้าพระยายมราช''' สามารถหมายถึง
* เจ้าพระยาพระยายมราช (ทองอิน) ในรัชกาลที่ 1
* เจ้าพระยาพระยายมราช (บุญนาก) ในรัชกาลที่ 1 หรือต่อมา คือ [[เจ้าพระยามหาเสนา (บุนนาค)]] ต้น[[สกุลบุนนาค]]
* เจ้าพระยาพระยายมราช (บุญมา) ในรัชกาลที่ 1 ต่อมาเป็น [[เจ้าพระยามหาเสนา (บุญมา)]] ในรัชกาลที่ 2
* เจ้าพระยายมราช (น้อย) ในรัชกาลที่ 2 ต่อมาเป็น [[เจ้าพระยาอภัยภูธร (น้อย บุณยรัตพันธุ์)]]
* เจ้าพระยายมราช (น้อย) ในรัชกาลที่ 3 ต่อมาเป็น เจ้าพระยามหาเสนา
1,966

การแก้ไข