ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ภาษาแต้จิ๋ว"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: การแก้ไขแบบเห็นภาพ แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ไม่มีความย่อการแก้ไข
 
== ชื่อเรียก ==
ภาษาคำว่า'''แต้จิ๋วมีชื่อเรียกในประเทศจีนแตกต่างกันหลายอย่างเดิมนิยม'''เป็นการอ่านออกเสียงผิดเพียนโดยชาว[[ไทยสยาม]] โดยชาวแต้จิ๋วเองจะเรียกชื่อภาษาตัวเองว่า ''เตี่ยจิวอ่วย'' หรือส่วนในภาษาจีนกลางจะออกเสียงว่า ''เฉาซ่านฮว่า'' (ภาษาจีนกลาง) หมายถึงภาษาพูดถิ่นแต้จิ๋ว ต่อมาเมื่อ[[ซัวเถา|เมืองซัวเถา]]เจริญรุ่งเรื่องขึ้นเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและการเมืองแทน[[แต้จิ๋ว (เมือง)|เมืองแต้จิ๋ว]] คนต่างถิ่นจึงนิยมเรียกภาษานี้ว่า ''ซ่านโถวฮว่า'' หรือ ''ซัวเถาอ่วย'' ในภาษาแต้จิ๋ว หมายถึงภาษาพูดถิ่นซัวเถา ต่อมานิยมเรียกว่า ''เฉาซ่านฮว่า (เตี่ยซัวอ่วย) '' หมายถึง ภาษาพูดถิ่นแต้จิ๋ว-ซัวเถา เพื่อให้ครอบคลุมท้องถิ่นที่พูดภาษานี้ชัดเจนยิ่งขึ้น ในแวดวงวิชาภาษาศาสตร์และภาษาถิ่นจีนนิยมเรียกว่า ''เฉาซ่านฟางเอี๋ยน (เตี่ยซัวฮวงงั้ง) '' หมายถึงภาษาถิ่นแต้จิ๋ว อีกชื่อหนึ่งที่นิยมใช้เป็นภาษาหนังสือเรียกภาษาถิ่นนี้คือ ''เฉาอี่ว์ (เตี่ยงื่อ) '' หมายถึงภาษาของจีนแต้จิ๋วหรือภาษาแต้จิ๋วนั่นเอง
 
มีอีกชื่อหนึ่งที่[[แคะ|ชาวจีนแคะ]]ใช้เรียกภาษานี้จนเป็นที่รู้จักคือภาษาฮกล่อ (ภาษาแคะว่า ''ฮอล่อว้า'') เนื่องจากคำว่าฮกล่อเป็นชื่อกลุ่มชาติพันธุ์แต้จิ๋วที่แพร่หลายอีกชื่อหนึ่ง<ref>ถาวร สิกขโกศล. ภาษาแต้จิ๋ว (๑). ใน'''ศิลปวัฒนธรรม''' ปีที่ 30 ฉบับที่ 12 ตุลาคม 2552 กรุงเทพ:สำนักพิมพ์มติชน,2552. หน้า 141 </ref>
182

การแก้ไข