ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ไทยสยาม"

ลดลง 17 ไบต์ ,  11 เดือนที่ผ่านมา
ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
|languages= [[ภาษาไทย|ภาษาไทยกลาง]]และ[[ภาษาไทยถิ่นใต้|ภาษาไทยใต้]]
}}
'''ชาวสยาม''' ({{lang-en|Siamese}}) หรือ '''[[ชาวไทย]]ไทน้อย''' (Thai people)<ref>Cheesman, P. (1988). ''Lao textiles: ancient symbols-living art. ''Bangkok, Thailand: White Lotus Co., Thailand.</ref><ref>Fox, M. (1997). ''A history of Laos.'' Cambridge, U.K.: Cambridge University Press.</ref><ref>Fox, M. (2008). ''Historical Dictionary of Laos (3rd ed.). ''Lanham: Scarecrow Press.</ref><ref>Goodden, C. (1999). ''Around Lan-na: a guide to Thailand's northern border region from Chiang Mai to Nan.'' Halesworth, Suffolk: Jungle Books.</ref><ref>Wijeyewardene, G. (1990). ''Ethnic groups across national boundaries in mainland Southeast Asia. ''Singapore: Institute of Southeast Asian Studies.</ref> โดยทั่วไปหมายถึงกลุ่ม[[ชาวไท|ชาติพันธุ์ไท]]ที่อาศัยอยู่ภาคกลางและภาคใต้ของประเทศไทย ส่วนใหญ่นับถือ[[ศาสนาพุทธในประเทศไทย|ศาสนาพุทธ]] รองลงมาคือ[[ศาสนาอิสลาม]]และ[[ศาสนาคริสต์]]
 
ในความหมายทางชาติพันธุ์ ใช้เฉพาะเจาะจงถึง[[ชาวไท]][[ภาคกลาง (ประเทศไทย)|ภาคกลาง]]และ[[ภาคใต้ (ประเทศไทย)|ภาคใต้]]ของ[[ประเทศไทย]] หรือกลุ่มชาติพันธุ์ไทนอกบริเวณดังกล่าวที่มีความเกี่ยวดองทางวัฒนธรรมโดยตรงเช่น [[ไทโคราช]], [[ชาวโยดะยา]], [[ชาวไทยในพม่า|ไทยเขตตะนาวศรี]], [[ไทยเกาะกง]] แต่ในความหมายทางรัฐชาตินิยมรวมถึงชาติพันธุ์ไทอื่นทั้งในและนอกอาณาจักรด้วยเช่น [[ไทยอีสาน]], [[ชาวยวน]], [[ไทยเชื้อสายจีน]], [[ไทยเชื้อสายเปอร์เซีย]], [[ชาวไทยเชื้อสายเขมร|ไทยเชื้อสายเขมร]], [[ไทยเชื้อสายมลายู]], ไทยเชื้อสาย[[ชาวมอญ|มอญ]] เป็นต้น
174

การแก้ไข