ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สงกรานต์ จิตสุทธิภากร"

ไม่มีความย่อการแก้ไข
== อ้างอิง ==
{{รายการอ้างอิง}}
{{เกิดปี|2506}}{{alive}}
 
{{เกิดปี|2506}}{{alive}}
{{alive}}
[[หมวดหมู่:บุคคลจากจังหวัดนครสวรรค์]]
[[หมวดหมู่:ข้าราชการพลเรือนชาวไทย]]
[[หมวดหมู่:นักแปลชาวไทย]]
[[หมวดหมู่:นักการเมืองไทย]]
[[หมวดหมู่:สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครสวรรค์]]
[[หมวดหมู่:พรรคประชาธิปัตย์]]
[[หมวดหมู่:ผู้ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ป.ช.]]
[[หมวดหมู่:ผู้ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ม.ว.ม.]]
[[หมวดหมู่:บุคคลจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา]]
[[หมวดหมู่:บุคคลจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง]]
[[หมวดหมู่:นักแปลชาวไทยผู้ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ป.ช.]]
[[หมวดหมู่:ผู้ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ .ว.ม.]]
21,111

การแก้ไข