ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อำเภอทัพทัน"

ไม่มีการเปลี่ยนแปลงขนาด ,  1 ปีที่แล้ว
เก็บกวาดบทความด้วยบอต
ไม่มีความย่อการแก้ไข
(เก็บกวาดบทความด้วยบอต)
ราวประมาณปี พ.ศ. 2444 (ร.ศ.120) ที่ตั้งของที่ว่าการอำเภอทัพทันครั้งแรก อยู่ที่บริเวณวัดหนองกระดี่ ตำบลหนองยายดา ในสมัยนั้นเรียกว่า "แขวงหนองกระดี่" ต่อมาได้ตั้งเป็นอำเภอในชื่อ "อำเภอหนองกระดี่" ต่อมาใน พ.ศ. 2448 ได้ย้ายที่ว่าการอำเภอใหม่ไปตั้งที่บ้านห้วยทัพทัน และให้เปลี่ยนชื่ออำเภอเป็น "อำเภอทัพทัน" เพื่อให้ตรงกับชื่อตำบลซึ่งตั้งที่ว่าการอำเภอนั้น
 
ชื่อ “ทัพทัน” ปรากฎปรากฏในพงศาวดารในสมัย[[อาณาจักรธนบุรี|กรุงธนบุรี]] โดยกองทัพไทยที่มี[[เจ้าพระยายมราช (ปั้น สุขุม)|เจ้าพระยายมราช]] [[เจ้าพระยาบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)|เจ้าพระยาราชสุภาวดี]] และเจ้าพระยารามัญวงศ์ เป็นนายทัพ ทำการขับไล่ทหารพม่าที่มีนายทัพชื่อ กะละโม่ ถอยร่นจาก[[จังหวัดกำแพงเพชร|เมืองกำแพงเพชร]]มาทาง[[จังหวัดอุทัยธานี|เมืองอุทัยธานี]] ซึ่งฝ่ายไทยได้ยกทัพติดตามมาทันทหารพม่าที่หมู่บ้านแห่งหนึ่ง ทำการรบพุ่งโจมตีจนฝ่ายพม่าแตกพ่ายไปชาวบ้านจึงได้ขนานนามหมู่บ้านนี้ว่า "บ้านห้วยทัพทัน" หรือ “บ้านทัพทัน” จึงเป็นที่มาของชื่ออำเภอทัพทันในปัจจุบัน
 
* วันที่ 25 มีนาคม 2448 เปลี่ยนแปลงชื่ออำเภอหนองกระดี่ จังหวัดอุทัยธานี เป็น '''อำเภอทัพทัน<ref>{{cite journal|date=March 25, 1905|title=แจ้งความกระทรวงมหาดไทย [เปลื่ยนชื่ออำเภอหนองกระดี่ เป็นอำเภอทัพทัน]|url=http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2448/052/1182_2.PDF|journal=ราชกิจจานุเบกษา|language=|volume=22|issue=52|pages=1182}}</ref>'''
417,867

การแก้ไข