ผลต่างระหว่างรุ่นของ "แม่แบบ:กล่องข้อมูล สะพาน/doc"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
 
{{หน้าย่อยคู่มือการใช้งาน}}
{{Parameter names example
| bridge_name
| native_name
| image
| image_size
| caption
| official_name
| carries
| crosses
| locale
| maint
| id
| designer
| design
| material
| spans
| pierswater
| mainspan
| length
| width
| height
| load
| clearance
| below
| traffic
| begin
| complete
| open
| preceded
| followed
| heritage
| collapsed
| closed
| toll
| coordinates
| extra
}}
 
<pre>{{กล่องข้อมูล สะพาน
| bridge_name =
| extra =
}}</pre>
{{clear}}
 
== ตัวอย่างการใช้งาน ==
{{กล่องข้อมูล สะพาน
29,827

การแก้ไข