ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เจ้าชายลูอี แฟร์ดีนันท์ เจ้าชายแห่งปรัสเซีย"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
| 4 คน
|-
| align = "center" | [[เจ้าชายมีชาเอลแห่งปรัสเซียมิชชาเอลแห่งปรัสเซีย|เจ้าชายมีชาเอลมิชชาเอล]]
| align = "center" | 22 มีนาคม 1940
| align = "center" | 3 เมษายน 2014
| 2 คน
|-
| align = "center" | [[เจ้าหญิงมารี เซซิลีซีล แห่งปรัสเซีย|เจ้าหญิงมารี เซซิลีซีล]]
| align = "center" | 28 พฤษภาคม 1942
| align = "center" |
| 2 คน
|-
| align = "center" | [[เจ้าชายคริสทีอัน-ซีกิสมุนด์แห่งปรัสเซียกิสมุนท์แห่งปรัสเซีย|เจ้าชายคริสทีอัน-ซีกิสมุนด์กิสมุนท์]]
| align = "center" | 14 มีนาคม 1946
| align = "center" |
| 3 คน
|-
| align = "center" | เจ้าหญิงเซอนีอานีอา
| align = "center" | 9 ธันวาคม 1949
| align = "center" | 18 มกราคม 1992
146,386

การแก้ไข