ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วิกตอร์ อูว์โก"

ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไฟล์:Victor_Hugo-Bridge.jpg|''Ville avec le pont de Tumbledown'', 1847.
ไฟล์:Victor_Hugo-Octopus.jpg|''Pieuvre avec les initales V.H.'', ("Octopus with the initials V.H."), 1866.
ไฟล์:VictorLe Hugo1300Rocher de l'Ermitage.JPGjpg|''Le Rocher de l'Ermitage dans un paysage imaginaire'' ("Hermitage Rock in an Imaginary Landscape")
ไฟล์:Hugo.jpg|''Le phare'' ("ประภาคาร")
</gallery>
177

การแก้ไข