ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วิกิพีเดีย:แดชบอร์ด/แจ้งผู้ดูแลระบบ"

หน้าใหม่: {{#invoke:Dashboard entry|main|วิกิพีเดีย:แจ้งผู้ดูแลระบบ|แจ้งผู้ดูแลระบบหลัก}} {...
(หน้าใหม่: {{#invoke:Dashboard entry|main|วิกิพีเดีย:แจ้งผู้ดูแลระบบ|แจ้งผู้ดูแลระบบหลัก}} {...)
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขขั้นสูงด้วยมือถือ
(ไม่แตกต่าง)
3,328

การแก้ไข