ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วิทยาลัยนานาชาติราฟเฟิลส์"

ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขขั้นสูงด้วยมือถือ
 
 
==ประวัติ==
Raffles International College หรือ วิทยาลัยนานาชาติราฟเฟิลส์ กรุงเทพฯ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพ.ศ. 2546 ส่วนหนึ่งของ Raffles Education Corporation และเป็นสถาบันชั้นนำทางด้านการศึกษาที่มีสาขาอยู่ใน 13 ประเทศทั่วโลก อาทิ ประเทศออสเตรเลีย อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ จีน อินเดีย สิงคโปร์ ฯลฯ รวมถึงประเทศไทย โดยเปิดการเรียนการสอนในหลายสาขาวิชาด้วยหลักสูตรภาษาอังกฤษทั้งหมด วิทยาลัยนานาชาติราฟเฟิลส์ สถาบันชั้นนำทางด้านความคิดและการออกแบบ ซึ่งได้รับรางวัลชั้นนำระดับนานาชาติหลายรางวัล เปิดการเรียนการสอนทางด้านการออกแบบ อาทิ สาขาวิชาการออกแบบแฟชั่น สาขาวิชาการตลาดแฟชั่น สาขาวิชาการออกแบบกราฟิก สาขาวิชาการออกแบบและตกแต่งภายใน สาขาวิชาการออกแบบมัลติมีเดีย และสาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ และสาขาวิชาทางด้านการบริหารธุรกิจอีก 5 สาขาวิชา ตั้งอยู่ที่ 15 หมู่ 15 ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
 
==เกี่ยวกับวิทยาลัย==
15,378

การแก้ไข