ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เอกชัย ศรีวิชัย"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(เก็บกวาดบทความด้วยบอต)
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: การแก้ไขแบบเห็นภาพ แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
*'''[คอนเสิร์ตพิเศษ]''' เอกชัยท้ากัด หรอยจังอลังการงานช้าง (2553)
*ล้านเจ็ด 11 แสน<ref>{{Citation|title=แสดงสด ศรีวิชัยโชว์ l ตอน ล้านเจ็ด11แสน|url=https://www.youtube.com/watch?v=v9tsfpmkHgc|language=th-TH|access-date=2021-04-02}}</ref> (2554)
* โจ๊ะพรึมพรึม<ref>{{Citation|title=แสดงสด ศรีวิชัยโชว์ l ตอน โจ๊ะพรึมพรึม EP1|url=https://www.youtube.com/watch?v=84GzCR15XjY|language=th-TH|access-date=2021-04-03}}</ref> (2555)
* โจ๊ะพรึมพรึม (2555)
* สวรรค์ชั้น 7<ref>{{Citation|title=คอนเสิร์ตศรีวิชัยโชว์ l สวรรค์ชั้น 7 EP1|url=https://www.youtube.com/watch?v=ym7ZzUPEUbU|language=th-TH|access-date=2021-03-23}}</ref> (2556)
* สวัสดีไทยแลนด์ (2557)
20

การแก้ไข