ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เตนอชตีตลัน"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
|conventional_long_name = เม็กซิโก-เตนอชตีตลัน
|common_name = Tenochtitlan
|continent = North America
|region = is w
|country = Mexico
|capital = เตนอชตีตลัน
|government_type = ราชาธิปไตย
}}
 
'''เตนอชตีตลัน''' ({{lang-en|Tenochtitlan}}) เดิมเรียกว่า '''เม็กซิโก-เตนอชตีตลัน''' ({{lang-es|México-Tenochtitlan}}) เป็น[[นครรัฐ]][[เม็กซิกา]] ซึ่งตั้งอยู่บนเกาะที่[[ทะเลสาบเตซโกโก]]ใน[[หุบเขาเม็กซิโก]] สถาปนาเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน ค.ศ. 1325 และเป็นเมืองหลวงของ[[จักรวรรดิแอซเท็ก]]ที่เจริญรุ่งเรืองสูงสุดในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 15<ref name="tenochtitlan capital">{{cite web|title=Tenochtitlán, la capital azteca |url=http://www.historiang.com/articulo.jsp?id=1606479 |publisher=''www.historiang.com'' |accessdate=8 April 2011 |deadurl=yes |archiveurl=https://web.archive.org/web/20120322114848/http://www.historiang.com/articulo.jsp?id=1606479 |archivedate=March 22, 2012}}</ref> จนกระทั่งถูก[[Fall of Tenochtitlan|ยึดครองโดยชาวสเปนในปี ค.ศ. 1521]]
 
เตนอชตีตลันเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดใน[[ทวีปอเมริกา]]และเป็นหนึ่งในเมืองที่ใหญ่ที่สุดในโลก มีพื้นที่ครอบคลุม 8–13,5 ตารางกิโลเมตร<ref name ="EB">{{cite web| url= http://www.britannica.com/EBchecked/topic/587434/Tenochtitlan | title =Tenochtitlán|accessdate =2.12.2012 -12-02}}</ref><ref>Smith 1996, s. 196.</ref> มีประชากรราว 300 000–500 000 คน ใหญ่กว่าเมืองในยุโรปบางเมืองในยุคนั้นถึง 4–5 เท่า<ref name="kero-93">Kero 1986, s. 93.</ref> อีกทั้งยังเป็นศูนย์กลางการปกครองของ[[นิวสเปน]] ในปัจจุบันซากปรักหักพังเกือบทั้งหมดของเตนอชตีตลันอยู่ใน[[ศูนย์ประวัติศาสตร์เม็กซิโกซิตี]]
 
== อ้างอิง ==