ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระราชาคณะชั้นธรรม"

 
|-
| '''พระธรรมฐิติญาณ''' || [[พระพรหมวชิรโสภณ (ศรีจันทร์ ปุญฺญรโต)|พระธรรมฐิติญาณ (ศรีจันทร์ ปุญฺญรโต)]] || [[วัดบึงพระลานชัย]]/[[ร้อยเอ็ด]] ||2546<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/00137668.PDF ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ (จำนวน ๙๒๑ รูป)] เล่ม ๑๒๑ ตอน ๓ ข ฉบับทะเบียนฐานันดร ๒๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๗ หน้า ๘</ref>-2564|| โปรดให้สถาปนาเป็น '''พระพรหมวชิรโสภณ'''
|-
|}
 
2,681

การแก้ไข