ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เลอ็อนฮาร์ท ดีนท์เซินโฮเฟอร์"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(เก็บกวาดบทความด้วยบอต)
ไม่มีความย่อการแก้ไข
* งานที่เมืองบัมแบร์ค
** วังมุขนายก (Bishops Residence, ค.ศ. 1697–1702)
** อารามมิชเชิลส์แบร์ค ({{lang|de|''Kloster Michelsberg''}}): ตัวอารามและด้านหน้าของวัดเซนต์ไมเคิล (St. Michael, ค.ศ. 1696–1702)
** Curia Sancti Lamperti
** บูรณะอารามคาร์เมไลต์ (Carmelite monastery) และโบสถ์ (ค.ศ. 1692–1707)
* อารามบันทซ์ ({{lang|de|''Kloster Banz''}}, ค.ศ. 1695–1704) กับโยฮัน
* อารามเอบรัค ({{lang|de|''Kloster Ebrach''}}, ค.ศ. 1686)
* งานที่เมืองไกบัค
** บูรณะปราสาท (ค.ศ. 1694–1704)
** ชาเปลไฮลิชคร็อยทซ์ ({{lang|de|''Heilig-Kreuz-Kapelle''}}, ค.ศ. 1697–1698)
* บูรณะปราสาทไกรเฟินชไตน์ (Greifenstein, ค.ศ. 1691–1693) เป็นแบบ[[ศิลปะบาโรก|บาโรก]]
* งานที่เมืองฮ็อลเฟ็ลท์: วัดซัลวาทอร์ ({{lang|de|''Salvatorkirche''}}) (ค.ศ. 1704)
* งานที่เมืองคุล์มบัค: {{lang|de|''Langheimer Amtshof''}} (ค.ศ. 1691)
* งานที่อารามลังไฮม์ ({{lang|de|''Kloster Langheim''}}): วางแปลน (ต้นปี ค.ศ. 1690)
* งานที่เมืองทัมบัค: ปราสาททัมบัค (ค.ศ. 1694–1700)
* งานที่[[วัดเชินทาล]]: ระเบียงและวัด (ค.ศ. 1694–1707)