ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ราชอาณาจักรฮังการี (ค.ศ. 1920–1946)"

เก็บกวาดบทความด้วยบอต
(เก็บกวาด)
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขขั้นสูงด้วยมือถือ
(เก็บกวาดบทความด้วยบอต)
 
| common_languages = [[ภาษาฮังการี|ฮังการี]]
| religion = {{nowrap|[[โรมันคาทอลิก]]<br>[[ลัทธิคาลวิน]] ([[โปรเตสแตนต์]]) {{·}}[[ลูเทอแรน]]<br>[[อีสเทิร์นออร์ทอดอกซ์]]<br>[[ศาสนายูดาห์]]<br>}}
| government_type = [[ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์|รัฐผู้สําเร็จราชการสำเร็จราชการ]]ภายใต้[[ลัทธิอำนาจนิยม|ระบอบอํานาจนิยมอำนาจนิยม]]<br>{{small|(1920-1944)}}<hr/>[[พรรคแอร์โรว์ครอสส์|รัฐฮังการีนิยม]]ภายใต้[[ระบบรวบอำนาจเบ็ดเสร็จ|ระบอบเบ็ดเสร็จ]]<br>{{small|(1944-1945)}}<hr/>[[รัฐบาลชั่วคราว|คณะเปลี่ยนผ่าน]]ภายใต้[[รัฐบาลผสม]] <br>{{small|(1945-1946)}}
| title_leader = [[รายพระนามพระมหากษัตริย์ฮังการี|พระมหากษัตริย์]]
| leader1 = ไม่มี (ตำแหน่งถูกประกาศมิได้มีการปกครอง)
393,742

การแก้ไข