ผลต่างระหว่างรุ่นของ "องค์กรคริสตจักรสัมพันธ์ในประเทศไทย"

ลบข้อมูลรูปภาพออกไป
(เก็บกวาดบทความด้วยบอต)
ป้ายระบุ: ย้อนด้วยมือ
(ลบข้อมูลรูปภาพออกไป)
 
{{Infobox Organization|abbreviation=คจส. (ACT)|established=พ.ศ. 2526 (ค.ศ. 1983)|headquarters=13 ถนนหนองประทีป ตำบลหนองป่าครั่ง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000 ประเทศไทย|image=|leader_name=ศาสนาจารย์ทองทิพย์ แก้วใส|leader_title=ประธาน|organization_motto=หนึ่งใจเดียวกัน ผูกพันรับใช้ คงไว้พระคำ ทรงนำ คจส.|organization_name=องค์กรคริสตจักรสัมพันธ์ในประเทศไทย|organization_type=องค์การทางศาสนาคริสต์|website=[http://www.actthai.org The Associated Churches in Thailand]}}
'''องค์กรคริสตจักรสัมพันธ์ในประเทศไทย''' ({{lang-en|The Associated Churches in Thailand}}) เป็นองค์การทางศาสนาคริสต์ในสังกัด[[สหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย]] ลำดับที่สองต่อจาก[[องค์การพระกิตติคุณสมบูรณ์ในประเทศไทย]] เพื่อประกาศพระกิตติคุณ เผยแผ่คำสอนของ[[พระเยซู]]ในประเทศไทย และให้คริสตจักร[[โปรเตสแตนต์ในประเทศไทย]]ได้เป็นนํ้าหนึ่งใจเดียวกัน
 
133

การแก้ไข