ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รายชื่อผู้บัญชาการทหารเรือไทย"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
| website = [http://www.navy.mi.th/sctr/admiral/index.php Thai Navy Commander]
}}
 
'''รายพระนาม รายนาม [[ผู้บัญชาการทหารเรือ]]''' แห่ง[[กองทัพเรือไทย]]
 
{| border="1" cellpadding="4" cellspacing="1" style="margin: 1em 1em 1em 0; background: #f9f9f9; border: 1px #aaa solid; text-align:center; border-collapse: collapse; font-size: 95%;"
|- style="background:#cccccc"
| colspan=5| '''ผู้บัญชาการทหารเรือวังหน้า'''
|- style="background:#cccccc"
! ลำดับ || รูป || รายนาม || วาระดำรงตำแหน่ง || หมายเหตุ
|-
! bgcolor="#E9E9E9"| '''1'''
|[[ไฟล์:Pinklao.jpg|75px]]
| '''[[พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว|พระบาทสมเด็จพระปวเรนทราเมศมหิศเรศรังสรรค์ พระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว]]'''
| [[พ.ศ. 2394]] - [[ พ.ศ. 2408]]
|
|-
| bgcolor="#E9E9E9"| '''2'''
|[[ ไฟล์:Bovorn Wichaichan.jpg|75px]]
| '''[[กรมพระราชวังบวรวิไชยชาญ|กรมพระราชวังบวรวิไชยชาญ]]'''
| [[พ.ศ. 2408]] – [[พ.ศ. 2428]]
|
|-
|
|- style="background:#cccccc"
| colspan=5| '''ผู้บัญชาการทหารเรือวังหลวง'''
|- style="background:#cccccc"
! ลำดับ || รูป || รายนาม || วาระดำรงตำแหน่ง || หมายเหตุ
|-
| bgcolor="#E9E9E9"| '''1'''
|[[ไฟล์:Sri Suriyawongse.JPG|75px]]
| '''[[สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) |สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ <br>(ช่วง บุนนาค)]]'''
| [[พ.ศ. 2394 ]] - [[พ.ศ. 2412]]
|
|-
| bgcolor="#E9E9E9"| '''2'''
|[[ไฟล์:Chao Phraya Surawongwaiwat (Worn Bunnag).jpg|75px]]
| '''[[เจ้าพระยาสุรวงศ์ไวยวัฒน์ (วร บุนนาค)]]'''
|พ.ศ. 2412 - พ.ศ. 2430
|
|-
|- style="background:#cccccc"
| colspan=5| '''เจ้าพนักงานใหญ่ ผู้ช่วยบัญชาการทหารเรือ'''
|- style="background:#cccccc"
! ลำดับ || รูป || รายนาม || วาระดำรงตำแหน่ง || หมายเหตุ
|-
|bgcolor="#E9E9E9"| '''1'''
|[[ไฟล์:พระองค์เจ้าสายสนิทวงศ์.jpg|75px]]
| '''[[พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสายสนิทวงศ์|นายพลเรือโท พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสายสนิทวงศ์]]'''
| 8 เมษายน 2430 - 14 เมษายน 2433
|
|-
|- style="background:#cccccc"
| colspan=5| '''ผู้บัญชาการกรมทหารเรือ'''
|- style="background:#cccccc"
! ลำดับ || รูป || รายนาม || วาระดำรงตำแหน่ง || หมายเหตุ
|-
| bgcolor="#E9E9E9"| '''1'''
|[[ไฟล์:พระองค์เจ้าขจรจรัสวงษ์.jpg|75px]]
| '''[[พระวรวงศ์เธอ กรมหมื่นปราบปรปักษ์|นายพลเรือโท พระวรวงศ์เธอ กรมหมื่นปราบปรปักษ์]]'''
| 15 เมษายน 2433<ref> [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2433/005/51.PDF ตั้งตำแหน่ง ตามพระราชบัญญัติกรมยุทธนาธิการ] </ref> - 25 มีนาคม 2441
|
|-
| bgcolor="#E9E9E9"| '''2'''
|[[ไฟล์:Prince Narisara Nuvadtivongs.jpg|75px]]
| '''[[สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์|นายพลเอก สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์<br> (พระองค์เจ้าจิตรเจริญ)]]'''
|27 มีนาคม 2441<ref> [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2442/001/4.PDF พระบรมราชโองการ ประกาศ ตั้งผู้บัญชาการกรมทหารเรือและผู้บังคับการกรมต่าง ๆ]</ref>- 31 สิงหาคม 2442
|รั้งตำแหน่งผู้บัญชาการกรมทหารเรือ
|-
| bgcolor="#E9E9E9"| '''3'''
|[[ไฟล์:Prince Prachak.jpg |75px]]
| '''[[พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม|นายพลตรี พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม]]'''
| 2 กันยายน 2442 - 15 มกราคม 2443
|รั้งตำแหน่งผู้บัญชาการกรมทหารเรือ
|-
| bgcolor="#E9E9E9"| '''4'''
|[[ไฟล์: Andreas du Plessis de Richelieu.jpg|75px]]
|'''[[พระยาชลยุทธโยธินทร์ (อองเดร ดู เปลซี เดอ ริเชอลิเออ)|พลเรือโท พระยาชลยุทธโยธินทร์<br> (Andre du Plessis de Richelieu) ]]'''
| 16 มกราคม 2443 - 29 มกราคม 2444
|
|-
| rowspan=2| '''5'''
|rowspan=2| [[ไฟล์:Prince Bhanurangsi Savangwongse.jpg|75px]]
|rowspan=2| '''[[สมเด็จพระราชปิตุลาบรมพงศาภิมุข เจ้าฟ้าภาณุรังษีสว่างวงศ์ กรมพระยาภาณุพันธุวงศ์วรเดช|จอมพลเรือ สมเด็จพระราชปิตุลาบรมพงศาภิมุข เจ้าฟ้าภาณุรังษีสว่างวงศ์ กรมพระยาภาณุพันธุวงศ์วรเดช]]'''
| 29 มกราคม 2444 - 16 กุมภาพันธ์ 2445
| รั้งตำแหน่งผู้บัญชาการกรมทหารเรือ
|-
| 17 กุมภาพันธ์ 2445 - 24 กุมภาพันธ์ 2446
|
|-
| bgcolor="#E9E9E9"| '''6'''
|[[ไฟล์:Paribatra Sukhumbhand.jpg| 75px]]
|'''[[สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินิต|จอมพลเรือ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินิต]]'''
| 24 กุมภาพันธ์ 2446<ref> [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2446/048/813.PDF พระบรมราชโองการ ประกาศ ตั้งผู้บัญชาการกรมทหารเรือ] </ref>- 10 ธันวาคม 2453
|
|-
|-
|- style="background:#cccccc"
| colspan=5| '''ผู้กำกับราชการกระทรวงทหารเรือ '''
|- style="background:#cccccc"
! ลำดับ || รูป || รายนาม || วาระดำรงตำแหน่ง || หมายเหตุ
|-
| bgcolor="#E9E9E9"| '''1'''
|[[ไฟล์:Prince Bhanurangsi Savangwongse.jpg|75px]]
| '''[[สมเด็จพระราชปิตุลาบรมพงศาภิมุข เจ้าฟ้าภาณุรังษีสว่างวงศ์ กรมพระยาภาณุพันธุวงศ์วรเดช|จอมพลเรือ สมเด็จพระราชปิตุลาบรมพงศาภิมุข เจ้าฟ้าภาณุรังษีสว่างวงศ์ กรมพระยาภาณุพันธุวงศ์วรเดช]]'''
|19 มิถุนายน 2463 - 31 สิงหาคม 2465
|
|-
| rowspan=2| '''2'''
|rowspan=2| [[ไฟล์:Prince Asdang Dejavudh of Siam.jpg|75px]]
|rowspan=2| '''[[สมเด็จพระอนุชาธิราช เจ้าฟ้าอัษฎางค์เดชาวุธ กรมหลวงนครราชสีมา|พลเรือเอก สมเด็จพระอนุชาธิราช เจ้าฟ้าอัษฎางค์เดชาวุธ กรมหลวงนครราชสีมา]]'''
| 1 กรกฎาคม 2466 - 31 มีนาคม 2466
|
|-
|1 เมษายน 2467 - 8 กุมภาพันธ์ 2467
|ผู้สำเร็จราชการกระทรวงทหารเรือ
|-
|- style="background:#cccccc"
| colspan=5| '''เสนาบดีกระทรวงทหารเรือ'''
|- style="background:#cccccc"
! ลำดับ || รูป || รายนาม || วาระดำรงตำแหน่ง || หมายเหตุ
|-
| bgcolor="#E9E9E9"| '''1'''
|[[ไฟล์:Paribatra Sukhumbhand.jpg| 75px]]
|'''[[สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินิต|จอมพลเรือ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินิต ]]'''
| 11 ธันวาคม 2453 - 18 มิถุนายน 2463
18 มิถุนายน 2463
|
|เกษียณอายุ
|-
| rowspan=2| '''2'''
|rowspan=2| [[ไฟล์:Prince Abhakara Kiartiwongse.jpg|75px]]
|rowspan=2| '''[[พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์|พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์]]'''
| 13 ตุลาคม 2465 - 31 มีนาคม 2465
| ทำการแทนเสนาบดีกระทรวงทหารเรือ
|-
|1 เมษายน 2466 - 19 พฤษภาคม 2466
|เกษียณอายุ
|
|-
| rowspan=2| '''3'''
|rowspan=2| [[ไฟล์:Prince Vudhijaya Chalermlabh.jpg|75px]]
|rowspan=2| '''[[พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงสิงหวิกรมเกรียงไกร|นายพลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงสิงหวิกรมเกรียงไกร]]'''
| 13 กุมภาพันธ์ 2467 - 7 พฤศจิกายน 2474
|เกษียณอายุ
|
|-
|8 พฤศจิกายน 2474 - 30 มิถุนายน 2475
| เสนาบดีกระทรวงกลาโหม
|-
|-
|-
| bgcolor="#E9E9E9" | 1
|- style="background:#cccccc"
| colspan=5| '''ผู้บัญชาการทหารเรือ'''
|- style="background:#cccccc"
! ลำดับ || รูป || รายนาม || วาระดำรงตำแหน่ง || หมายเหตุ
|-
| bgcolor="#E9E9E9"| '''1'''
|[[ไฟล์:พระยาปรีชาชลยุทธ.jpg|75px]]
|นายพลเรือตรี [[พระยาปรีชาชลยุทธ (วัน จารุภา)]]
| 6 กรกฎาคม 2475 - 4 สิงหาคม 2476
|เกษียณอายุ
|
|-
| bgcolor="#E9E9E9" | '''2'''
|[[ไฟล์:No picture Royal Thai navy.svg|75px|]]
|นายนาวาเอก [[พระยาวิชิตชลธี (ทองดี สุวรรณพฤกษ์)]]
| 5 สิงหาคม 2476 - 1 ธันวาคม 2476 <ref> [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2476/D/2620.PDF ประกาศ ผู้บัญชาการทหารเรือลาออก (หน้า ๒๖๒๒)] </ref>
|เกษียณอายุ
|
|-
| bgcolor="#E9E9E9" | '''3'''
|[[ไฟล์:No picture Royal Thai navy.svg|75px|]]
|นายพลเรือเอก [[หลวงสินธุสงครามชัย (สินธุ์ กมลนาวิน)]]
| 24 ตุลาคม 2481 - 1 กรกฎาคม 2494
|เกษียณอายุ
|
|-
| bgcolor="#E9E9E9" | '''4'''
|[[ไฟล์:No picture Royal Thai navy.svg|75px|]]
|พลเรือตรี [[พระยาวิจารณจักรกิจ (บุญรอด สวาทะสุข)]]
| 10 พฤษภาคม 2481 - 23 ตุลาคม 2481
|เกษียณอายุ
|
|-
| bgcolor="#E9E9E9" | '''5'''
|[[ไฟล์:No picture Royal Thai navy.svg|75px|]]
|พลเรือเอก [[หลวงพลสินธวาณัติก์ (เปล่ง พลสินธ์ สมิตเมฆ)]]
| 2 กรกฎาคม 2494 - 30 พฤศจิกายน 2494
|เกษียณอายุ
|
|-
| bgcolor="#E9E9E9" | '''6'''
|[[ไฟล์:หลวงยุทธศาสตร์โกศล.jpg|75px]]
|จอมพลเรือ [[หลวงยุทธศาสตร์โกศล (ประยูร ยุทธศาสตร์โกศล)]]
|1 ธันวาคม 2494 - 19 กันยายน 2500
|เกษียณอายุ
|
|-
| bgcolor="#E9E9E9" | '''7'''
|[[ไฟล์:No picture Royal Thai navy.svg|75px|]]
|พลเรือเอก [[หลวงชำนาญอรรถยุทธ์ (เอื้อน กุลไกรเวส)]]
| 19 กันยายน 2500 - 30 กันยายน 2505
|เกษียณอายุ
|
|-
| bgcolor="#E9E9E9" | '''8'''
|[[ไฟล์:No picture Royal Thai navy.svg|75px|]]
|พลเรือเอก [[สวัสดิ์ ภูติอนันต์]]
| 1 ตุลาคม 2505 - 30 กันยายน 2507
|เกษียณอายุ
|
|-
| bgcolor="#E9E9E9" | '''9'''
|[[ไฟล์:ครรชิตพล อาภากร.jpg|75px]]
| พลเรือเอก [[หม่อมเจ้าครรชิตพล อาภากร]]
|1 ตุลาคม 2507 - 20 กุมภาพันธ์ 2509
|เกษียณอายุ
|
|-
| bgcolor="#E9E9E9" | '''10'''
|[[ไฟล์:No picture Royal Thai navy.svg|75px|]]
| พลเรือเอก [[จรูญ เฉลิมเตียรณ]]
| 7 เมษายน 2509 - 30 กันยายน 2514
|เกษียณอายุ
|
|-
| bgcolor="#E9E9E9" | '''11'''
|[[ไฟล์:ถวิล รายนานนท์.jpg|75px|]]
|พลเรือเอก [[ถวิล รายนานนท์]]
| 1 ตุลาคม 2514 - 30 กันยายน 2515
|เกษียณอายุ
|
|-
| bgcolor="#E9E9E9" | '''12'''
|[[ไฟล์:No picture Royal Thai navy.svg|75px|]]
|พลเรือเอก [[กมล สีตกะลิน]]
| 1 ตุลาคม 2515 - 30 กันยายน 2516
|เกษียณอายุ
|
|-
| bgcolor="#E9E9E9" | '''13'''
|[[ไฟล์:No picture Royal Thai navy.svg|75px|]]
|พลเรือเอก [[เฉิดชาย ถมยา]]
|1 ตุลาคม 2516 - 18 พฤศจิกายน 2516
|เกษียณอายุ
|
|-
| bgcolor="#E9E9E9" | '''14'''
|[[ไฟล์:สงัด ชลออยู่.jpg|75px]]
|พลเรือเอก [[สงัด ชลออยู่]]
| 19 พฤศจิกายน 2516 - 30 กันยายน 2519
|เกษียณอายุ
|
|-
| bgcolor="#E9E9E9" | '''15'''
|[[ไฟล์:No picture Royal Thai navy.svg|75px|]]
|พลเรือเอก [[อมร ศิริกายะ]]
| 1 ตุลาคม 2519 - 30 กันยายน 2521
|เกษียณอายุ
|
|-
| bgcolor="#E9E9E9" | '''16'''
|[[ไฟล์:No picture Royal Thai navy.svg|75px|]]
|พลเรือเอก [[กวี สิงหะ]]
| 1 ตุลาคม 2521 - 30 กันยายน 2523
|เกษียณอายุ
|
|-
 
| bgcolor="#E9E9E9" | '''17'''
|[[ไฟล์:No picture Royal Thai navy.svg|75px|]]
|พลเรือเอก [[สมุทร์ สหนาวิน]]
| 1 ตุลาคม 2523 - 30 กันยายน 2524
|เกษียณอายุ
|
|-
| bgcolor="#E9E9E9" | '''18'''
|[[ไฟล์:No picture Royal Thai navy.svg|75px|]]
|พลเรือเอก [[สมบูรณ์ เชื้อพิบูลย์]]
| 1 ตุลาคม 2524 - 30 กันยายน 2526
|เกษียณอายุ
|
|-
| bgcolor="#E9E9E9" | '''19'''
|[[ไฟล์:No picture Royal Thai navy.svg|75px|]]
|พลเรือเอก [[ประพัฒน์ จันทวิรัช]]
| 1 ตุลาคม 2526 - 30 กันยายน 2527
|เกษียณอายุ
|
|-
| bgcolor="#E9E9E9" | '''20'''
|[[ไฟล์:No picture Royal Thai navy.svg|75px|]]
|พลเรือเอก [[นิพนธ์ ศิริธร]]
| 1 ตุลาคม 2527 - 30 กันยายน 2529
|เกษียณอายุ
|
|-
| bgcolor="#E9E9E9" | '''21'''
|[[ไฟล์:No picture Royal Thai navy.svg|75px|]]
|พลเรือเอก [[ธาดา ดิษฐบรรจง]]
| 1 ตุลาคม 2529 - 30 กันยายน 2530
|เกษียณอายุ
|
|-
| bgcolor="#E9E9E9" | '''22'''
|[[ไฟล์:Praphat Kritsanachan.jpg|75px]]
| พลเรือเอก [[ประพัฒน์ กฤษณจันทร์]]
| 1 ตุลาคม 2530 - 30 กันยายน 2534
|เกษียณอายุ
|
|-
| bgcolor="#E9E9E9" | '''23'''
|[[ไฟล์:วิเชษฐ การุณยวนิช.gif|75px]]
|พลเรือเอก [[วิเชษฐ การุณยวนิช]]
| 1 ตุลาคม 2534 - 30 กันยายน 2536
|เกษียณอายุ
|
|-
| bgcolor="#E9E9E9" | '''24'''
|[[ไฟล์:No picture Royal Thai navy.svg|75px|]]
|พลเรือเอก [[ประเจตน์ ศิริเดช]]
| 1 ตุลาคม 2536 - 30 กันยายน 2539
|เกษียณอายุ
|
|-
| bgcolor="#E9E9E9" | '''25'''
|[[ไฟล์:No picture Royal Thai navy.svg|75px|]]
|พลเรือเอก [[วิจิตร ชำนาญการณ์]]
| 1 ตุลาคม 2539 - 30 กันยายน 2540
|เกษียณอายุ
|
|-
| bgcolor="#E9E9E9" | '''26'''
|[[ไฟล์:No picture Royal Thai navy.svg|75px|]]
|พลเรือเอก [[สุวัชชัย เกษมศุข]]
| 1 ตุลาคม 2540 - 30 กันยายน 2541
|เกษียณอายุ
|
|-
| bgcolor="#E9E9E9" | '''27'''
|[[ไฟล์:No picture Royal Thai navy.svg|75px|]]
|พลเรือเอก [[ธีระ ห้าวเจริญ]]
| 1 ตุลาคม 2541 - 30 กันยายน 2543
|เกษียณอายุ
|
|-
| bgcolor="#E9E9E9" | '''28'''
|[[ไฟล์:No picture Royal Thai navy.svg|75px|]]
|พลเรือเอก [[ประเสริฐ บุญทรง]]
| 1 ตุลาคม 2543 - 30 กันยายน 2545
|เกษียณอายุ
|
|-
| bgcolor="#E9E9E9" | '''29'''
|[[ไฟล์:No picture Royal Thai navy.svg|75px|]]
|พลเรือเอก [[ทวีศักดิ์ โสมาภา]]
| 1 ตุลาคม 2545 - 30 กันยายน 2546
|เกษียณอายุ
|
|-
| bgcolor="#E9E9E9" | '''30'''
|[[ไฟล์:No picture Royal Thai navy.svg|75px|]]
|พลเรือเอก [[ชุมพล ปัจจุสานนท์]]
| 1 ตุลาคม 2546 - 30 กันยายน 2547
|เกษียณอายุ
|
|-
| bgcolor="#E9E9E9" | '''31'''
|[[ไฟล์:No picture Royal Thai navy.svg|75px|]]
|พลเรือเอก [[สามภพ อัมระปาล]]​อัมระปาล​
| 1 ตุลาคม 2547 - 30 กันยายน 2548
|เกษียณอายุ
|
|-
| bgcolor="#E9E9E9" | '''32'''
|[[ไฟล์:Satirapun.jpg|75px]]
|พลเรือเอก [[สถิรพันธุ์ เกยานนท์]]
| 1 ตุลาคม 2548 - 30 กันยายน 2551
|เกษียณอายุ
|
|-
| bgcolor="#E9E9E9" | '''33'''
|[[ไฟล์:Kamthorn Phumhiran.jpg|75px]]
|พลเรือเอก [[กำธร พุ่มหิรัญ]]
| 1 ตุลาคม 2551 - 30 กันยายน 2554
|เกษียณอายุ
|
|-
| bgcolor="#E9E9E9" | '''34'''
|[[ไฟล์:No picture Royal Thai navy.svg|75px|]]
|พลเรือเอก [[สุรศักดิ์ หรุ่นเริงรมย์]]
| 1 ตุลาคม 2554 - 30 กันยายน 2556
|เกษียณอายุ
|
|-
| bgcolor="#E9E9E9" | '''35'''
| -
|[[ไฟล์:No picture Royal Thai navy.svg|75px|]]
|พลเรือเอก [[ณรงค์ พิพัฒนาศัย]]
| 1 ตุลาคม 2556 - 30 กันยายน 2557
30 กันยายน 2557
|
|เกษียณอายุ
|-
| bgcolor="#E9E9E9" | '''36'''
| -
|[[ไฟล์:No picture Royal Thai navy.svg|75px|]]
| พลเรือเอก [[ไกรสร จันทร์สุวานิชย์]]
| 1 ตุลาคม 2557 - 30 กันยายน 2558
30 กันยายน 2558
| เกษียณอายุราชการ
| เกษียณอายุ
|-
| bgcolor="#E9E9E9" | '''37'''
| -
|[[ไฟล์:No picture Royal Thai navy.svg|75px|]]
| พลเรือเอก [[ณะ อารีนิจ]]
| 1 ตุลาคม 2558 - 30 กันยายน 2560
30 กันยายน 2560
| เกษียณอายุราชการ
| เกษียณอายุ
|-
| bgcolor="#E9E9E9" | '''38'''
| -
|[[ไฟล์:No picture Royal Thai navy.svg|75px|]]
| พลเรือเอก [[นริส ประทุมสุวรรณ]]
| 1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561
30 กันยายน 2561
| เกษียณอายุราชการ
| เกษียณอายุ
|-
| bgcolor="#E9E9E9" |'''39'''
| [[ไฟล์:Luechai Rutdit in Coronation of King Rama X by Trisorn Triboon 4 (cropped).jpg|75px|]]
| พลเรือเอก [[ลือชัย รุดดิษฐ์]]
| 1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2563
30 กันยายน 2563
| เกษียณอายุราชการ
| เกษียณอายุ
|-
| bgcolor="#E9E9E9" |'''40'''
| -
| [[ไฟล์:No picture Royal Thai navy.svg|75px|]]
| พลเรือเอก [[ชาติชาย ศรีวรขาน]]
| 1 ตุลาคม 2563 - ปัจจุบัน
ปัจจุบัน
|
|-
|41
|
|
|
|
|}
 
== อ้างอิง ==
{{รายการอ้างอิง}}
* [http://www.navy.mi.th/newwww/code/engpict/cncpict.htm www.navy.mi.th]
 
== ดูเพิ่ม ==
*[[รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของไทย]]
* [[รายนามผู้บัญชาการทหารสูงสุด]]
*[[รายพระนามและชื่อผู้บัญชาการทหารบกไทย]]
*[[รายชื่อผู้บัญชาการทหารอากาศไทย]]
*[[รายพระนามและชื่ออธิบดีกรมตำรวจและผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติของไทย]]
*[[รายนามสมุหราชองครักษ์ของไทย]]
 
== แหล่งข้อมูลอื่น ==
* http://www.navy.mi.th/newwww/code/picture/hpict21.htm
* http://web.archive.org/20030402013921/www.geocities.com/dairyfromfriend/historyofficer.htm
* [http://siamnavy.blogspot.com/2009/04/blog-post_05.html/ รายพระนาม และรายนามผู้บัญชาการทหารเรือ : ทหารเรือสยาม]
[http://testthai1.com/read.php?tid=9400 เปิดสอบกองทัพเรือ แนวข้อสอบกองทัพเรือ]
{{กองทัพไทย}}
{{ผู้บัญชาการเหล่าทัพไทย}}
ผู้ใช้นิรนาม