ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขด้วยแอปสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขด้วยแอปสำหรับแอนดรอยด์ ถูกย้อนกลับแล้ว
 
* {{บทความสิทธิมนุษยชน|ระดับ=พอใช้}}
{{Infobox document
|document_name = ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน
5

การแก้ไข