ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เจ้าคณะจังหวัด"

เพิ่มขึ้น 1,012 ไบต์ ,  3 เดือนที่ผ่านมา
== รายนามเจ้าคณะจังหวัด (ธรรมยุติกนิกาย) ==
 
=== คณะสงฆ์ภาค 1-2-3 และ ภาค 12-13 ===
{| class="wikitable" style="width:1080px"
|-
|-
| 9. || '''เจ้าคณะจังหวัดชัยนาท-อุทัยธานี''' || '''พระวิสุทธินายก (สมศักดิ์)''' <ref name=samanasak56>http://www.komchadluek.net/detail/20131128/173810.html โปรดเกล้าฯเลื่อนสมณศักดิ์ปี2556</ref> || วัดดอนตูมกมลาวาส||หนองบัว ||{{อำ|วัดสิงห์}}||[[ชัยนาท]]
|-
| 10. || '''เจ้าคณะจังหวัดปราจีนบุรี-สระแก้ว'''|| '''พระปราจีนมุนี วิ. (ประวิทย์)''' || วัดหนองจรเข้ ||บ่อทอง ||{{อำ|กบินทร์บุรี}}||[[ปราจีนบุรี]]
|-
| 11. || '''เจ้าคณะจังหวัดนครนายก''' || '''พระมุนีนายก (บุญมี)''' <ref name=samanasak56></ref> || วัดตำหนัก||สาริกา ||{{อำ|เมืองนครนายก}}||[[นครนายก]]
|-
| 12. || '''เจ้าคณะจังหวัดฉะเชิงเทรา''' || '''พระศรีกิตติเมธี (รุ่งโรจน์ ป.ธ.9)''' || วัดเทพนิมิตร||หน้าเมือง ||{{อำ|เมืองฉะเชิงเทรา}} ||[[ฉะเชิงเทรา]]
|-
| 13. || '''เจ้าคณะจังหวัดชลบุรี''' || ''พระโสภณคณาภรณ์ (ไชยวัฒน์)'' รก. || วัดญาณสังวราราม|| ห้วยใหญ่ ||{{อำ|บางละมุง}}||[[ชลบุรี]]
|-
| 14. || '''เจ้าคณะจังหวัดระยอง''' || '''พระราชปริยัติโมลี (ชูชาติ ป.ธ.4)''' || วัดสารนาถธรรมาราม||ทางเกวียน ||{{อำ|แกลง}}||[[ระยอง]]
|-
| 15 || '''เจ้าคณะจังหวัดจันทบุรี''' || ''พระธรรมไตรโลกาจารย์ (พูนศักดิ์ ป.ธ.8)'' รก.|| วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม||พระบรมมหาราชวัง ||[[เขตพระนคร]] ||[[กรุงเทพมหานคร]]
|-
| 16 || '''เจ้าคณะจังหวัดตราด|| '''พระวิมลเมธาจารย์ (สุพจน์ น.ธ. เอก)''' || วัดห้วงพัฒนา||แสนตุ้ง ||{{อำ|เขาสมิง}} ||[[ตราด]]
|}
 
=== คณะสงฆ์ภาค 4-5-6-7 ===
{| class="wikitable" style="width:1080px"
|-
|-
| 5. || '''เจ้าคณะจังหวัดสุโขทัย-ตาก''' || '''พระสุเมธีธรรมภาณ (สุพัฒน์ ป.ธ.7)''' || วัดสีตลาราม || ระแหง ||{{อำ|เมืองตาก}}||[[ตาก]]
|}
 
=== คณะสงฆ์ภาค 6-7 ===
{|class="wikitable" style="width:1080px"
|-
!ลำดับที่ !!ตำแหน่งและเขตปกครอง !!รายนามเจ้าคณะปกครองระดับจังหวัด !!วัด !!ตำบล !!อำเภอ !!จังหวัด
|-
| 61. || '''เจ้าคณะจังหวัดลำปาง-แพร่''' || ''พระโพธิญาณรังสี วิ. (พิศิษฐ์) รก.'' || วัดอนาลโยทิพยาราม || สันป่าม่วง ||{{อำ|เมืองพะเยา}}||[[พะเยา]]
|-
| 72. || '''เจ้าคณะจังหวัดพะเยา-น่าน''' || '''พระปัญญาพิศาลเถร วิ. (คำมูล)''' || วัดรัตนวนาราม || ท่าวังทอง ||{{อำ|เมืองพะเยา}}||[[พะเยา]]
|-
| 83. || '''เจ้าคณะจังหวัดเชียงราย''' ||'''พระสิริวัฒโนดม วิ. (สุขเลิศ)'''<ref>ตาม[http://mahathera.onab.go.th/index.php?url=mati&id=8469 มติมหาเถรสมาคม ที่ 487/2561] วันที่ 10 กันยายน 2561</ref>|| วัดป่าบ้านเหล่า|| ทุ่งก่อ ||{{อำ|เวียงเชียงรุ้ง}}||[[เชียงราย]]
|-
| 94. || '''เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่-ลำพูน-<br>แม่ฮ่องสอน''' || '''พระราชวิสุทธิญาณ (ฤทธิรงค์)'''<ref name="samanasak58"></ref> || [[วัดป่าดาราภิรมย์]] พระอารามหลวง ||ริมใต้ ||{{อำ|แม่ริม}}||[[เชียงใหม่]]
|}
 
|-
| 4. || '''เจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์''' || '''[[พระราชวิสุทธิมุนี (เยื้อน ขนฺติพโล)|พระราชวิสุทธิมุนี (เยื้อน)]]''' || วัดเขาศาลาอตุลฐานะจาโร||จรัส ||{{อำ|บัวเชด}}
|}
 
=== คณะสงฆ์ภาค 12-13 ===
{|class="wikitable" style="width:1080px"
|-
!|ลำดับที่ !!|ตำแหน่งและเขตปกครอง !!|รายนามเจ้าคณะปกครองระดับจังหวัด !!|วัด !!|ตำบล !!|อำเภอ !!|จังหวัด
|-
| 101. || '''เจ้าคณะจังหวัดปราจีนบุรี-สระแก้ว'''|| '''พระปราจีนมุนี วิ. (ประวิทย์)''' || วัดหนองจรเข้ ||บ่อทอง ||{{อำ|กบินทร์บุรี}}||[[ปราจีนบุรี]]
|-
| 112. || '''เจ้าคณะจังหวัดนครนายก''' || '''พระมุนีนายก (บุญมี)''' <ref name=samanasak56></ref> || วัดตำหนัก||สาริกา ||{{อำ|เมืองนครนายก}}||[[นครนายก]]
|-
| 123. || '''เจ้าคณะจังหวัดฉะเชิงเทรา''' || '''พระศรีกิตติเมธี (รุ่งโรจน์ ป.ธ.9)''' || วัดเทพนิมิตร||หน้าเมือง ||{{อำ|เมืองฉะเชิงเทรา}} ||[[ฉะเชิงเทรา]]
|-
| 134. || '''เจ้าคณะจังหวัดชลบุรี''' || ''พระโสภณคณาภรณ์ (ไชยวัฒน์)'' รก. || วัดญาณสังวราราม|| ห้วยใหญ่ ||{{อำ|บางละมุง}}||[[ชลบุรี]]
|-
| 145. || '''เจ้าคณะจังหวัดระยอง''' || '''พระราชปริยัติโมลี (ชูชาติ ป.ธ.4)''' || วัดสารนาถธรรมาราม||ทางเกวียน ||{{อำ|แกลง}}||[[ระยอง]]
|-
| 156. || '''เจ้าคณะจังหวัดจันทบุรี''' || ''พระธรรมไตรโลกาจารย์ (พูนศักดิ์ ป.ธ.8)'' รก.|| วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม||พระบรมมหาราชวัง ||[[เขตพระนคร]] ||[[กรุงเทพมหานคร]]
|-
| 167. || '''เจ้าคณะจังหวัดตราด|| '''พระวิมลเมธาจารย์ (สุพจน์ น.ธ. เอก)''' || วัดห้วงพัฒนา||แสนตุ้ง ||{{อำ|เขาสมิง}} ||[[ตราด]]
|}
 
|}
 
=== คณะสงฆ์ภาค 16-17-18 ===
{| class="wikitable" style="width:1080px"
|-
|-
| 3. || '''เจ้าคณะจังหวัดชุมพร'''|| '''พระเทพมงคลกวี (เสน่ห์ ป.ธ.4)'''<ref name="samanasak12aug59"></ref> || วัดโพธิการาม||นาทุ่ง ||{{อำ|เมืองชุมพร}}||[[ชุมพร]]
|}
 
=== คณะสงฆ์ภาค 17-18 ===
{|class="wikitable" style="width:1080px"
|-
!|ลำดับที่ !!|ตำแหน่งและเขตปกครอง !!รายนามเจ้าคณะปกครองระดับจังหวัด !!วัด !!ตำบล !!|อำเภอ !!จังหวัด
|-
| 41. || '''เจ้าคณะจังหวัดภูเก็ต-พังงา-กระบี่-ตรัง-ระนอง''' || '''พระประสาธน์สารโสภณ (ชัยวัฒน์)''' <ref name=samanasak56></ref>|| วัดควนกะไหล|| กะไหล ||{{อำ|ตะกั่วทุ่ง}}||[[พังงา]]
|-
| 52. || '''เจ้าคณะจังหวัดสงขลา-สตูล''' || '''พระสุทธิสารสุธี (ฉาย)''' || วัดดอนรัก||บ่อยาง ||{{อำ|เมืองสงขลา}}||[[สงขลา]]
|-
| || รองเจ้าคณะจังหวัดสงขลา-สตูล || พระครูวิจิตรศีลาจาร (ประสิทธิ์)|| วัดห้วยพุด|| รำแดง ||{{อำ|สิงหนคร}}||[[สงขลา]]
|-
| 63. || '''เจ้าคณะจังหวัดพัทลุง''' ||'''พระศรีธรรมประสาธน์ (สุทธิพล ป.ธ.7)'''||วัดจรณาราม|| หานโพธิ์ ||{{อำ|เขาชัยสน}}||[[พัทลุง]]
|-
| 74. || '''เจ้าคณะจังหวัดปัตตานี-ยะลา-นราธิวาส''' || '''พระโพธาภิรามมุนี (ทอง)''' || วัดยะลาธรรมาราม|| สะเตง ||{{อำ|เมืองยะลา}}||[[ยะลา]]
|-
| || รองเจ้าคณะจังหวัดปัตตานี-ยะลา-นราธิวาส || พระครูบุญสารโสภิต (บุญเพียง) || วัดมะปริงวารีราม|| จะรัง ||{{อำ|ยะหริ่ง}}||[[ปัตตานี]]
2,682

การแก้ไข