ผลต่างระหว่างรุ่นของ "การปฏิวัติเยอรมัน ค.ศ. 1918–1919"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
{{About|การปฏิวัติเยอรมันในปี ค.ศ. 1918-19 |การปฏิวัติในปี ค.ศ. 1848|การปฏิวัติเยอรมัน (ค.ศ. 1848-1849)|การปฏิวัติในเยอรมันตะวันออก|Die Wende}}
{{Infobox military conflict
| conflict = การปฏิวัติเดือนพฤศจิกายน
6,363

การแก้ไข