ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รายชื่อโบราณสถานในกรุงเทพมหานคร (ฝั่งพระนคร)"

new site announced
(new site announced)
| lon = 100.587974
| ภาพ =| ทะเบียน=0005472
|commonscat=
}}
{{แถวโบราณสถาน
| ชื่อ = [[กรมปศุสัตว์]]
| ที่ตั้ง = ถนนพญาไท
| ตำบล = ถนนพญาไท
| อำเภอ = ราชเทวี
| lat = 13.75551
| lon = 100.53379
| ภาพ =
| ทะเบียน=0012338
| ประกาศ = 13 มกราคม 2564<br>เล่ม 138<br/>ตอนที่ พิเศษ 10 ง<br/>หน้า 49 [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/010/T_0049.PDF]
|commonscat=
}}
6,338

การแก้ไข