ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วิกิพีเดีย:ทดลองเขียน"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(ย้อนการแก้ไขที่ 9205839 สร้างโดย Clllyman (พูดคุย))
ป้ายระบุ: ทำกลับ ถูกแทน
ป้ายระบุ: เพิ่มยูอาร์แอล wikipedia.org ถูกย้อนกลับแล้ว
{{กรุณาอย่าแก้ไขบรรทัดนี้ (ส่วนหัวหน้าทดลองเขียน)}}
 
{{กล่องข้อมูล บริษัท
| name = บริษัท เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)
| logo = [[ไฟล์:JWD logo.png|thumb]]
| type = บริษัทมหาชน (SET:[https://www.set.or.th/set/companyprofile.do?symbol=JWD JWD])
| industry = บริการด้านโลจิสติกส์
| founded = [https://www.jwd-group.com/th/about พ.ศ. 2522 (41 ปี)]
| founder = ดร.วิทยา บัณฑิตกฤษดา
| hq_location = เลขที่ 36 ถ.กรุงเทพกรีฑา แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
| key_people = {{unbulleted list|[[ดร. มังกร ธนสารศิลป์]]|([[ประธานกรรมการบริษัท)]]|[[นายชวนินทร์ บัณฑิตกฤษดา]]|([[ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร]])|[[นายจิตชัย นิมิตรปัญญา]]|([[รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร]]}}
| services = โลจิสติกส์และซัพพลายเชนครบวงจร ทั้งในประเทศ และอาเซียน
| num_employees = 1,700 คน (2020)
| website = [http://www.jwd-group www.jwd-group]
}}
บริษัท เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) (อังกฤษ: JWD InfoLogistics Public Company Limited ชื่อย่อ: JWD) โดยบริษัทเริ่มก่อตั้งในปี พ.ศ 2522 และได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในปี พ.ศ. 2558 บริษัทดำเนินธุรกิจให้บริการทางด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชนแบบครบวงจรภายในภูมิภาคอาเซียน แบ่งลักษณะธุรกิจออกเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ 1. กลุ่มธุรกิจโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ซึ่งเป็นธุรกิจหลักของบริษัท เชี่ยวชาญกลุ่มสินค้าที่ต้องการความชำนาญพิเศษในการบริหารจัดการ เช่น สินค้าอันตราย ยานยนต์และสินค้าควบคุมอุณหภูมิแช่เย็นและแช่แข็ง เป็นต้น 2. กลุ่มธุรกิจอาหาร 3. กลุ่มธุรกิจไอทีโซลูชั่น 4. กลุ่มธุรกิจการลงทุน
 
== ประวัติ ==
บริษัท เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) เริ่มต้นจากการดำเนินธุรกิจขนย้ายบ้านและสำนักงานภายใต้ บริษัท เจวีเค อินเตอร์เนชั่นแนล มูฟเวอร์ส จำกัด ซึ่งก่อตั้งในปี พ.ศ 2522 หลังจากนั้นได้ขยายธุรกิจเพื่อให้บริการด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชนอย่างต่อเนื่องทั้งในประเทศและอาเซียน<ref>[https://www.jwd-group.com/th/about เกี่ยวกับ JWD] บริษัท เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)</ref> ต่อมาบริษัทได้แปลงสภาพเป็นบริษัทมหาชน พร้อมทั้งเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2558
 
== การประกอบธุรกิจ ==
บริษัทดำเนินธุรกิจให้บริการทางด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชนแบบครบวงจรภายในภูมิภาคอาเซียน แบ่งธุรกิจออกเป็น 4 กลุ่ม<ref>[https://www.set.or.th/set/factsheet.do?symbol=JWD&ssoPageId=3&language=th&country=TH สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน] ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</ref>
=== กลุ่มธุรกิจโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ===
เป็นธุรกิจหลักของบริษัท เชี่ยวชาญกลุ่มสินค้าที่ต้องการความชำนาญพิเศษในการบริหารจัดการ เช่น สินค้าอันตราย ยานยนต์และสินค้าควบคุมอุณหภูมิแช่เย็นและแช่แข็ง เป็นต้น
=== กลุ่มธุรกิจอาหาร ===
=== กลุ่มธุรกิจไอทีโซลูชั่น ===
=== กลุ่มธุรกิจการลงทุน ===
 
== บริษัทในเครือ และสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท ==
บริษัท เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อยดำเนินธุรกิจให้บริการทางด้านโลจิสติกส์ ผ่านการดำเนินงานของบริษัทฯ บริษัทย่อย และบริษัทร่วมทั้งหมด 41 บริษัท (ข้อมูล ณ เดือนธันวาคม 2562)<ref>[https://jwd.listedcompany.com/misc/form561/20200401-jdw-form561-2019-th.pdf แบบ 56-1 แสดงรายการข้อมูลประจําปี 2562] บริษัท เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) </ref>
 
== โครงสร้างผู้ถือหุ้น ==
บริษัท เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) เริ่มซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2558 มีทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 510 ล้านบาท
 
=== ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ===
 
* ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2563 <ref>[https://www.set.or.th/set/companyholder.do?symbol=JWD&ssoPageId=6&language=th&country=TH ผู้ถือหุ้นรายใหญ่]ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</ref>
{|class="wikitable"
|-style="background:gainsboro"
| ลำดับที่ || รายชื่อผู้ถือหุ้น || จำนวนหุ้นสามัญ || สัดส่วนการถือหุ้น
|-
| 1 || นาย ชวนินทร์ บัณฑิตกฤษดา||213,667,60020.95 || 20.95%
|-
| 2 || นาง พิมลทิพ บัณฑิตกฤษดา||128,784,18012.63 || 12.63%
|-
| 3 || นาย จิตชัย นิมิตรปัญญา ||96,719,4609.48 ||9.48%
|-
| 4 || นาง อัจฉรา นิมิตรปัญญา ||70,923,6606.95 ||6.95%
|-
| 5 ||น.ส. อมรพรรณ บัณฑิตกฤษดา ||51,653,1405.06 ||5.06%
|-
| 6 || [https://en.wikipedia.org/wiki/The_Hongkong_and_Shanghai_Banking_Corporation THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED] ||43,693,8994.28 || 4.96%
|-
| 7 || น.ส. ปณดา บัณฑิตกฤษดา||43,693,8994.28 || 4.28%
|-
| 8 || น.ส. อรวรรณ วรนิจ ||36,127,9503.54 ||3.54%
|-
| 9 || น.ส. เสาวณีย์ อภิวันทน์โอภาศ ||35,478,1493.48 ||3.48%
|-
| 10 ||น.ส. เพ็ญประภา รวมไมตรี ||34,906,1003.42||3.42%
|}
 
== อ้างอิง ==
{{รายการอ้างอิง}}
21

การแก้ไข