ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระยาคำโสม"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: การแก้ไขแบบเห็นภาพ แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
# เจ้าสุริยวงศ์คำลือ ณ ลำปาง, เจ้าสุริยวงศ์เมืองงาว
# เจ้าราชบุตรคำเครื่อง ณ ลำปาง, เจ้าราชบุตรนครลำปาง
# [[แม่เจ้าอุบลวรรณาเทวี]] (ณ ลำปาง) ใน เจ้าหลวงฟ้าเมืองแก้วขัตติยะ (ศีติสาร) , พระญาประเทศอุดรทิศ เจ้าเมืองพะเยา องค์ที่ 3
 
== พระราชกรณียกิจ ==
ผู้ใช้นิรนาม