ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระยศเจ้านายไทย"

(ใส่รูป)
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
[[#รายพระนามพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้า/พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้า|รายพระนามพระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้า]]
|
|-
| align="center"| '''พระประพันธวงศ์เธอ''' <br> '''พระองค์เจ้า'''
| align="center"| '''พระประพันธวงศ์เธอ''' <br> '''พระองค์เจ้า'''
| align="center"| His royal Highness Rear Palace Prince/Princess
|
|ได้แก่
 
*[[พระสัมพันธวงศ์เธอ กรมหมื่นนราเทเวศร์|พระประพันธวงศ์เธอ กรมหมื่นนราเทเวศร์]]
*[[พระสัมพันธวงศ์เธอ กรมหมื่นนเรศร์โยธี|พระประพันธวงศ์เธอ กรมหมื่นนเรศร์โยธี]]
*[[พระสัมพันธวงศ์เธอ กรมหลวงเสนีบริรักษ์|พระประพันธวงศ์เธอ กรมหลวงเสนีบริรักษ์]]
*[[พระสัมพันธวงศ์เธอ พระองค์เจ้าปฐมวงศ์|พระประพันธวงศ์เธอ พระองค์เจ้าปฐมวงศ์]]
*[[พระสัมพันธวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจงกล|พระประพันธวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจงกล]]
| พระโอรสธิดาในกรมพระราชวังบวรสถานพิมุข ที่ประสูติแต่พระอัครชายา<br> ศักดินา
ทรงกรม 11,000 ไม่ทรงกรม 4,000
|-
| align="center"| '''พระสัมพันธวงศ์เธอ''' <br> '''พระองค์เจ้า'''
* [[พระสัมพันธวงศ์เธอ พระองค์เจ้าประเสริฐศักดิ์]]
| ใน[[สมเด็จพระบรมราชมาตามหัยกาเธอ กรมหมื่นมาตยาพิทักษ์]]<br> พระบิดาของ[[สมเด็จพระเทพศิรินทราบรมราชินี]]<br> ศักดินา
ทรงกรม 11,000 ไม่ทรงกรม 4,000
|-
| align="center"| '''พระประพันธวงศ์เธอ''' <br> '''พระองค์เจ้า'''
| align="center"| '''พระประพันธวงศ์เธอ''' <br> '''พระองค์เจ้า'''
| align="center"| His Highness Rear Palace Prince/Princess
|
|ได้แก่
 
*[[พระสัมพันธวงศ์เธอ กรมหมื่นนราเทเวศร์|พระประพันธวงศ์เธอ กรมหมื่นนราเทเวศร์]]
*[[พระสัมพันธวงศ์เธอ กรมหมื่นนเรศร์โยธี|พระประพันธวงศ์เธอ กรมหมื่นนเรศร์โยธี]]
*[[พระสัมพันธวงศ์เธอ กรมหลวงเสนีบริรักษ์|พระประพันธวงศ์เธอ กรมหลวงเสนีบริรักษ์]]
*[[พระสัมพันธวงศ์เธอ พระองค์เจ้าปฐมวงศ์|พระประพันธวงศ์เธอ พระองค์เจ้าปฐมวงศ์]]
*[[พระสัมพันธวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจงกล|พระประพันธวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจงกล]]
| พระโอรสธิดาในกรมพระราชวังบวรสถานพิมุข ที่ประสูติแต่พระอัครชายา<br> ศักดินา
ทรงกรม 11,000 ไม่ทรงกรม 4,000
|-
824

การแก้ไข