ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สายคูโก (รถไฟใต้ดินนครฟูกูโอกะ)"