ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ซือเลย์มัน เดมีแรล"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
|term_start3 = 12 พฤศจิกายน ค.ศ. 1979
|term_end3 = 12 กันยายน ค.ศ. 1980
|president3president3 = [[Fahriฟาฮ์รี Korutürkโกรูทืร์ก]]
|predecessor3 = [[Bülent Ecevit]]
|successor3 = [[Turhan Feyzioğlu]]
|term_start4 = 21 กรกฎาคม ค.ศ. 1977
|term_end4 = 5 มกราคม ค.ศ. 1978
|president4president4 = [[Fahriฟาฮ์รี Korutürkโกรูทืร์ก]]
|predecessor4 = [[Bülent Ecevit]]
|successor4 = [[Bülent Ecevit]]
|term_start5 = 31 มีนาคม ค.ศ. 1975
|term_end5 = 21 มิถุนายน ค.ศ. 1977
|president5president5 = [[Fahriฟาฮ์รี Korutürkโกรูทืร์ก]]
|predecessor5 = [[Sadi Irmak]]
|successor5 = [[Bülent Ecevit]]
756

การแก้ไข